نمودار جوجه شترمرغ  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت جوجه شترمرغ در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول یک ماهه10 روزههچری میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 3,050,0003,250,0002,200,0002,400,0002,100,0002,300,0002,550,00015:09
اصفهان 3,000,0003,200,0002,100,0002,300,0002,100,0002,300,0002,500,00015:09
خراسان رضوی 2,800,0003,000,0001,900,0002,100,0001,700,0001,900,0002,233,33315:09
فارس 3,000,0003,200,0002,000,0002,200,0001,900,0002,100,0002,400,00015:09
میانگین 3,062,5002,150,0002,050,0002,420,833
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه شترمرغ  

از تاریخ 1395/12/30 تا تاریخ 1396/12/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه شترمرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه شترمرغ ۹۶/۱۲/۲۸1700000325000024208330242083324208332416314

نمودار جوجه شترمرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

 
گلبار شیمی
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com