نمودار جوجه شترمرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه شترمرغ در تاریخ ۹۷/۰۹/۲۱ روز چهارشنبه

استان / نام محصول یک ماهه10 روزههچری میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 3,550,0003,750,0002,700,0002,900,0002,600,0002,800,0003,050,00016:13
اصفهان 3,500,0003,700,0002,600,0002,800,0002,600,0002,800,0003,000,00016:13
خراسان رضوی 3,200,0003,500,0002,500,0002,600,0002,400,0002,500,0002,783,33316:13
فارس 3,500,0003,700,0002,500,0002,700,0002,400,0002,600,0002,900,00016:13
میانگین 3,550,0002,662,5002,587,5002,933,333
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه شترمرغ  

از تاریخ 1396/09/22 تا تاریخ 1397/09/22 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه شترمرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه شترمرغ ۹۷/۰۹/۲۱240000037500002933333029333332933333242083327780302416314

نمودار جوجه شترمرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com