نمودار جوجه شترمرغ  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت جوجه شترمرغ در تاریخ ۹۷/۰۴/۰۲ روز شنبه

استان / نام محصول یک ماهه10 روزههچری میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 3,550,0003,750,0002,700,0002,900,0002,600,0002,800,0003,050,00015:57
اصفهان 3,500,0003,700,0002,600,0002,800,0002,600,0002,800,0003,000,00015:57
خراسان رضوی 3,200,0003,500,0002,500,0002,600,0002,400,0002,500,0002,783,33315:57
فارس 3,500,0003,700,0002,500,0002,700,0002,400,0002,600,0002,900,00015:57
میانگین 3,550,0002,662,5002,587,5002,933,333
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه شترمرغ  

از تاریخ 1396/04/02 تا تاریخ 1397/04/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه شترمرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه شترمرغ ۹۷/۰۴/۰۲240000037500002933333512,50029333332420833240416724308822416314

نمودار جوجه شترمرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com