نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۹۹/۰۹/۰۵ روز چهارشنبه

استان / نام محصول راسپلاسکابهوبارد میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 34,00035,00032,50033,50033,75014:18
آذربايجان شرقي 34,00035,00032,50033,50032,50033,50033,50014:18
آذربايجان غربي 34,00035,00032,50033,50031,50032,50033,16714:18
گيلان 34,00035,00032,50033,50032,50033,50031,50032,50033,12514:18
مازندران 34,00035,00032,50033,50032,50033,50031,50032,50033,12514:18
اصفهان 34,00035,00032,50033,50033,75014:18
يزد 34,00035,00032,50033,50033,75014:18
همدان 34,00035,00032,50033,50033,75014:18
زنجان 34,00035,00032,50033,50031,50032,50033,16714:18
سمنان 34,00035,00034,50014:18
قزوين 34,00035,00032,50033,50033,75014:18
اردبيل 34,00035,00032,50033,50033,75014:18
خوزستان 34,00035,00034,50014:18
کردستان 34,00035,00031,50032,50033,25014:18
گلستان 34,00035,00032,50033,50032,50033,50031,50032,50033,12514:18
کرمان 34,00035,00032,50033,50033,75014:18
مرکزي 34,00035,00034,50014:18
خراسان رضوی 34,00035,00031,50032,50033,25014:18
چهارمحال بختياري 32,50033,50033,00014:18
فارس 32,50033,50033,00014:18
کرمانشاه 32,50033,50033,00014:18
خراسان جنوبي 34,00035,00032,50033,50033,75014:18
قم 34,00035,00034,50014:18
هرمزگان 32,50033,50033,00014:18
میانگین 34,50033,00033,00032,00033,469
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1398/09/07 تا تاریخ 1399/09/08 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۹۹/۰۹/۰۵3150035000334695,0002721921316141731358023818

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com