نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۹۹/۰۷/۰۲ روز چهارشنبه

استان / نام محصول راسپلاسکابهوبارد میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 10,00011,0009,00010,00010,00014:00
آذربايجان شرقي 10,00011,0009,00010,0008,5009,5009,66714:00
آذربايجان غربي 10,00011,0009,00010,0008,0009,0009,50014:00
گيلان 10,00011,0009,00010,0008,5009,5008,0009,0009,37514:00
مازندران 10,00011,0009,00010,0008,5009,5008,0009,0009,37514:00
اصفهان 10,00011,0009,00010,00010,00014:00
يزد 10,00011,0009,00010,00010,00014:00
همدان 10,00011,0009,00010,00010,00014:00
زنجان 10,00011,0008,5009,5008,0009,0009,33314:00
سمنان 10,00011,00010,50014:00
قزوين 10,00011,0008,5009,5009,75014:00
اردبيل 10,00011,0009,00010,00010,00014:00
خوزستان 10,00011,00010,50014:00
کردستان 10,00011,0008,0009,0009,50014:00
گلستان 10,00011,0009,00010,0008,5009,5008,0009,0009,37514:00
کرمان 10,00011,0008,5009,5009,75014:00
مرکزي 10,00011,00010,50014:00
خراسان رضوی 10,00011,0008,0009,0009,50014:00
چهارمحال بختياري 8,5009,5009,00014:00
فارس 8,5009,5009,00014:00
کرمانشاه 9,00010,0009,50014:00
خراسان جنوبي 10,00011,0009,00010,00010,00014:00
قم 10,00011,00010,50014:00
هرمزگان 9,00010,0009,50014:00
میانگین 10,5009,5009,0008,5009,673
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1398/07/02 تا تاریخ 1399/07/03 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۹۹/۰۷/۰۲8000110009673-4,000284401167389952844011415

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com