نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۴ روز چهارشنبه

استان / نام محصول راسپلاسکاب میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 25,00025,50025,25014:12
آذربايجان شرقي 25,00025,50025,25014:12
آذربايجان غربي 25,00025,50025,25014:12
گيلان 25,00025,50025,25014:12
مازندران 25,00025,50023,50024,00024,50014:12
اصفهان 25,00025,50025,25014:12
يزد 25,00025,50025,25014:12
همدان 25,00025,50025,25014:12
زنجان 25,00025,50022,50023,00024,00014:12
قزوين 25,00025,50025,25014:12
اردبيل 25,00025,50023,50024,00024,50014:12
خوزستان 25,00025,50025,25014:12
کردستان 25,00025,50025,25014:12
گلستان 25,00025,50023,50024,00024,50014:12
کرمان 25,00025,50025,25014:12
مرکزي 25,00025,50025,25014:12
میانگین 25,25023,75022,75024,900
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1397/07/26 تا تاریخ 1398/07/26 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۹۸/۰۷/۲۴2250025500249005002499316226175711922017699

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com