نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۲ روز سه شنبه

استان / نام محصول راسپلاسکابهوبارد میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 36,00037,00034,00035,00035,50013:49
آذربايجان شرقي 36,00037,00034,00035,00033,00034,00034,83313:49
آذربايجان غربي 36,00037,00034,00035,00031,50032,50034,33313:49
گيلان 36,00037,00034,00035,00033,00034,00031,50032,50034,12513:49
مازندران 36,00037,00034,00035,00033,00034,00031,50032,50034,12513:49
اصفهان 36,00037,00034,00035,00035,50013:49
يزد 36,00037,00034,00035,00035,50013:49
همدان 36,00037,00034,00035,00035,50013:49
زنجان 36,00037,00033,00034,00031,50032,50034,00013:49
سمنان 36,00037,00036,50013:49
قزوين 36,00037,00033,00034,00035,00013:49
اردبيل 36,00037,00034,00035,00035,50013:49
خوزستان 36,00037,00036,50013:49
کردستان 36,00037,00031,50032,50034,25013:49
گلستان 36,00037,00034,00035,00033,00034,00031,50032,50034,12513:49
کرمان 36,00037,00033,00034,00035,00013:49
مرکزي 36,00037,00036,50013:49
خراسان رضوی 36,00037,00031,50032,50034,25013:49
چهارمحال بختياري 33,00034,00033,50013:49
فارس 33,00034,00033,50013:49
کرمانشاه 34,00035,00034,50013:49
خراسان جنوبي 36,00037,00034,00035,00035,50013:49
قم 36,00037,00036,50013:49
هرمزگان 34,00035,00034,50013:49
میانگین 36,50034,50033,50032,00034,776
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1398/12/13 تا تاریخ 1399/12/13 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۹۹/۱۲/۱۲3150037000347760347764110575482058923818

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com