نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۹۸/۰۴/۰۲ روز یکشنبه

استان / نام محصول راسپلاسکاب میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 15,50016,00015,75014:33
آذربايجان شرقي 15,50016,00015,75014:33
آذربايجان غربي 15,50016,00015,75014:33
گيلان 15,50016,00015,75014:33
مازندران 15,50016,00013,00013,50014,50014:33
اصفهان 15,50016,00015,75014:33
يزد 15,50016,00015,75014:33
همدان 15,50016,00015,75014:33
زنجان 15,50016,00012,50013,00014,25014:33
قزوين 15,50016,00015,75014:33
اردبيل 15,50016,00015,75014:33
خوزستان 15,50016,00015,75014:33
کردستان 15,50016,00015,75014:33
گلستان 15,50016,00013,00013,50014,50014:33
کرمان 15,50016,00015,75014:33
مرکزي 15,50016,00015,75014:33
میانگین 15,75013,25012,75015,329
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1397/04/03 تا تاریخ 1398/04/03 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۹۸/۰۴/۰۲12500160001532901532917732308841721817699

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com