نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۹۹/۰۱/۲۰ روز چهارشنبه

استان / نام محصول راسپلاسکابهوبارد میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 7,0007,5005,5006,0006,50012:55
آذربايجان شرقي 7,0007,5005,5006,0005,0005,5006,08312:55
آذربايجان غربي 7,0007,5005,5006,0005,0005,5006,08312:55
گيلان 7,0007,5005,5006,0005,0005,5005,0005,5005,87512:55
مازندران 7,0007,5005,5006,0005,0005,5005,0005,5005,87512:55
اصفهان 7,0007,5005,5006,0006,50012:55
يزد 7,0007,5005,5006,0006,50012:55
همدان 7,0007,5005,5006,0006,50012:55
زنجان 7,0007,5005,0005,5005,0005,5005,91712:55
سمنان 7,0007,5007,25012:55
قزوين 7,0007,5005,0005,5006,25012:55
اردبيل 7,0007,5005,5006,0006,50012:55
خوزستان 7,0007,5007,25012:55
کردستان 7,0007,5005,0005,5006,25012:55
گلستان 7,0007,5005,5006,0005,0005,5005,0005,5005,87512:55
کرمان 7,0007,5005,0005,5006,25012:55
مرکزي 7,0007,5007,25012:55
خراسان رضوی 7,0007,5005,0005,5006,25012:55
چهارمحال بختياري 5,0005,5005,25012:55
فارس 5,0005,5005,25012:55
کرمانشاه 5,5006,0005,75012:55
خراسان جنوبي 7,0007,5005,5006,0006,50012:55
قم 7,0007,5007,25012:55
هرمزگان 5,5006,0005,75012:55
میانگین 7,2505,7505,2505,2506,199
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1398/01/20 تا تاریخ 1399/01/21 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۹۹/۰۱/۲۰5000750061992,00028440504731075284405047

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com