نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۹۸/۰۱/۳۱ روز شنبه

استان / نام محصول راسپلاسکاب میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 22,00023,00022,50013:36
آذربايجان شرقي 22,00023,00022,50013:36
آذربايجان غربي 22,00023,00022,50013:36
گيلان 22,00023,00022,50013:36
مازندران 22,00023,00021,00022,00022,00013:36
اصفهان 22,00023,00022,50013:36
يزد 22,00023,00022,50013:36
همدان 22,00023,00022,50013:36
زنجان 22,00023,00020,00021,00021,50013:36
قزوين 22,00023,00022,50013:36
اردبيل 22,00023,00022,50013:36
خوزستان 22,00023,00022,50013:36
کردستان 22,00023,00022,50013:36
گلستان 22,00023,00021,00022,00022,00013:36
کرمان 22,00023,00022,50013:36
مرکزي 22,00023,00022,50013:36
میانگین 22,50021,50020,50022,289
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1397/02/02 تا تاریخ 1398/02/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۹۸/۰۱/۳۱20000230002228901757123616120621757117699

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com