نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۷ روز یکشنبه

استان / نام محصول راسپلاسکاب میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 18,00018,50018,25013:45
آذربايجان شرقي 18,00018,50018,25013:45
آذربايجان غربي 18,00018,50018,25013:45
گيلان 18,00018,50018,25013:45
مازندران 18,00018,50017,00017,50017,75013:45
اصفهان 18,00018,50018,25013:45
يزد 18,00018,50018,25013:45
همدان 18,00018,50017,00017,50017,75013:45
زنجان 18,00018,50015,50016,00017,00013:45
قزوين 18,00018,50018,25013:45
اردبيل 18,00018,50017,00017,50017,75013:45
خوزستان 18,00018,50018,25013:45
کردستان 18,00018,50018,25013:45
گلستان 18,00018,50017,00017,50017,75013:45
کرمان 18,00018,50018,25013:45
مرکزي 18,00018,50018,25013:45
خراسان رضوی 18,00018,50018,25013:45
فارس 17,00017,50017,25013:45
میانگین 18,25017,25015,75017,924
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1396/01/02 تا تاریخ 1397/01/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۹۶/۱۲/۲۷15500185001792401673623852190301964115517

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com