نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۹۸/۰۵/۳۰ روز چهارشنبه

استان / نام محصول راسپلاسکاب میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 13,50014,50014,00014:03
آذربايجان شرقي 13,50014,50014,00014:03
آذربايجان غربي 13,50014,50014,00014:03
گيلان 13,50014,50014,00014:03
مازندران 13,50014,50011,00012,00012,75014:03
اصفهان 13,50014,50014,00014:03
يزد 13,50014,50014,00014:03
همدان 13,50014,50014,00014:03
زنجان 13,50014,50010,00011,00012,25014:03
قزوين 13,50014,50014,00014:03
اردبيل 13,50014,50014,00014:03
خوزستان 13,50014,50014,00014:03
کردستان 13,50014,50014,00014:03
گلستان 13,50014,50011,00012,00012,75014:03
کرمان 13,50014,50014,00014:03
مرکزي 13,50014,50014,00014:03
میانگین 14,00011,50010,50013,553
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1397/05/31 تا تاریخ 1398/05/31 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۹۸/۰۵/۳۰10000145001355301897422382380521879517699

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com