نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۹۹/۰۴/۱۱ روز چهارشنبه

استان / نام محصول راسپلاسکابهوبارد میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 30,00031,00029,00030,00030,00014:11
آذربايجان شرقي 30,00031,00029,00030,00028,50029,50029,66714:11
آذربايجان غربي 30,00031,00029,00030,00028,00029,00029,50014:11
گيلان 30,00031,00029,00030,00028,50029,50028,00029,00029,37514:11
مازندران 30,00031,00029,00030,00028,50029,50028,00029,00029,37514:11
اصفهان 30,00031,00029,00030,00030,00014:11
يزد 30,00031,00029,00030,00030,00014:11
همدان 30,00031,00029,00030,00030,00014:11
زنجان 30,00031,00028,50029,50028,00029,00029,33314:11
سمنان 30,00031,00030,50014:11
قزوين 30,00031,00028,50029,50029,75014:11
اردبيل 30,00031,00029,00030,00030,00014:11
خوزستان 30,00031,00030,50014:11
کردستان 30,00031,00028,00029,00029,50014:11
گلستان 30,00031,00029,00030,00028,50029,50028,00029,00029,37514:11
کرمان 30,00031,00028,50029,50029,75014:11
مرکزي 30,00031,00030,50014:11
خراسان رضوی 30,00031,00028,00029,00029,50014:11
چهارمحال بختياري 28,50029,50029,00014:11
فارس 28,50029,50029,00014:11
کرمانشاه 29,00030,00029,50014:11
خراسان جنوبي 30,00031,00029,00030,00030,00014:11
قم 30,00031,00030,50014:11
هرمزگان 29,00030,00029,50014:11
میانگین 30,50029,50029,00028,50029,673
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1398/04/12 تا تاریخ 1399/04/13 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۹۹/۰۴/۱۱280003100029673-2,0002844024959360202844011526

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com