نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰ روز سه شنبه

استان / نام محصول راسپلاسکاب میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 36,50037,50037,00013:55
آذربايجان شرقي 36,50037,50037,00013:55
آذربايجان غربي 36,50037,50037,00013:55
گيلان 36,50037,50037,00013:55
مازندران 36,50037,50035,50036,50036,50013:55
اصفهان 36,50037,50037,00013:55
يزد 36,50037,50037,00013:55
همدان 36,50037,50037,00013:55
زنجان 36,50037,50034,50035,50036,00013:55
قزوين 36,50037,50037,00013:55
اردبيل 36,50037,50037,00013:55
خوزستان 36,50037,50037,00013:55
کردستان 36,50037,50037,00013:55
گلستان 36,50037,50035,50036,50036,50013:55
کرمان 36,50037,50037,00013:55
مرکزي 36,50037,50037,00013:55
خراسان رضوی 36,50037,50037,00013:55
میانگین 37,00036,00035,00036,800
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1396/11/30 تا تاریخ 1397/11/30 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۹۷/۱۱/۳۰345003750036800-2,0003805230884101521718619641

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com