نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۷ روز سه شنبه

استان / نام محصول راسپلاسکاب میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 9,0009,5009,25013:25
آذربايجان شرقي 9,0009,5009,25013:25
آذربايجان غربي 9,0009,5009,25013:25
گيلان 9,0009,5009,25013:25
مازندران 9,0009,5007,0007,5008,25013:25
اصفهان 9,0009,5009,25013:25
يزد 9,0009,5009,25013:25
همدان 9,0009,5009,25013:25
زنجان 9,0009,5006,5007,0008,00013:25
قزوين 9,0009,5009,25013:25
اردبيل 9,0009,5009,25013:25
خوزستان 9,0009,5009,25013:25
کردستان 9,0009,5009,25013:25
گلستان 9,0009,5007,0007,5008,25013:25
کرمان 9,0009,5009,25013:25
مرکزي 9,0009,5009,25013:25
خراسان رضوی 9,0009,5009,25013:25
چهارمحال بختياري 6,5007,0006,75013:57
میانگین 9,2507,2506,7508,821
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1396/06/28 تا تاریخ 1397/06/28 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۹۷/۰۶/۲۷6500950088215711129310152167361033019641

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com