نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۹۷/۰۳/۲۷ روز یکشنبه

استان / نام محصول راسپلاسکاب میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 9,50010,0009,75013:42
آذربايجان شرقي 9,50010,0009,75013:42
آذربايجان غربي 9,50010,0009,75013:42
گيلان 9,50010,0009,75013:42
مازندران 9,50010,0008,0009,0009,12513:42
اصفهان 9,50010,0009,75013:42
يزد 9,50010,0009,75013:42
همدان 9,50010,0009,75013:42
زنجان 9,50010,0007,5008,0008,75013:42
قزوين 9,50010,0009,75013:42
اردبيل 9,50010,0009,75013:42
خوزستان 9,50010,0009,75013:42
کردستان 9,50010,0009,75013:42
گلستان 9,50010,0008,0009,0009,12513:42
کرمان 9,50010,0009,75013:42
مرکزي 9,50010,0009,75013:42
خراسان رضوی 9,50010,0009,75013:42
فارس 8,0009,0008,50013:42
میانگین 9,7508,5007,7509,476
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1396/03/29 تا تاریخ 1397/03/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۹۷/۰۳/۲۷75001000094760693211013153491140319641

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com