نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۸ روز سه شنبه

استان / نام محصول راسپلاسکابهوبارد میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 43,00044,00043,50013:43
آذربايجان شرقي 43,00044,00042,00043,00041,00042,00042,50013:43
آذربايجان غربي 43,00044,00042,00043,00043,00013:43
گيلان 43,00044,00042,00043,00041,00042,00042,50013:43
مازندران 43,00044,00042,00043,00041,00042,00042,50013:43
اصفهان 43,00044,00042,00043,00043,00013:43
يزد 43,00044,00042,00043,00043,00013:43
همدان 43,00044,00042,00043,00043,00013:43
زنجان 43,00044,00041,00042,00041,50043,00042,41713:43
قزوين 43,00044,00043,50013:43
اردبيل 43,00044,00042,00043,00043,00013:43
خوزستان 43,00044,00043,50013:43
کردستان 43,00044,00043,50013:43
گلستان 43,00044,00042,00043,00041,00042,00042,50013:43
کرمان 43,00044,00043,50013:43
مرکزي 43,00044,00043,50013:43
چهارمحال بختياري 41,00042,00041,50013:43
فارس 41,00042,00041,50013:43
کرمانشاه 42,00043,00042,50013:43
میانگین 43,50042,50041,50042,25042,757
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1397/11/08 تا تاریخ 1398/11/08 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۹۸/۱۱/۰۸41000440004275702844042811162262844024243

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com