نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۰۳/۰۳/۰۱ روز سه شنبه

استان / نام محصول راسپلاسکاب میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 265,000270,000260,000265,000265,00015:09
آذربايجان شرقي 265,000270,000260,000265,000240,000245,000257,50015:09
آذربايجان غربي 265,000270,000260,000265,000265,00015:09
گيلان 265,000270,000260,000265,000240,000245,000257,50015:09
مازندران 265,000270,000260,000265,000240,000245,000257,50015:09
اصفهان 265,000270,000260,000265,000265,00015:09
يزد 265,000270,000260,000265,000265,00015:09
همدان 265,000270,000260,000265,000265,00015:09
زنجان 265,000270,000240,000245,000255,00015:09
سمنان 265,000270,000267,50015:09
قزوين 265,000270,000240,000245,000255,00015:09
اردبيل 265,000270,000260,000265,000265,00015:09
خوزستان 265,000270,000267,50015:09
کردستان 265,000270,000267,50015:09
گلستان 265,000270,000260,000265,000240,000245,000257,50015:09
کرمان 265,000270,000267,50015:09
مرکزي 265,000270,000267,50015:09
خراسان رضوی 265,000270,000267,50015:09
چهارمحال بختياري 240,000245,000242,50015:09
فارس 240,000245,000242,50015:09
کرمانشاه 260,000265,000262,50015:09
خراسان جنوبي 265,000270,000260,000265,000265,00015:09
قم 265,000270,000267,50015:09
میانگین 267,500262,500242,500261,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1404/03/01 تا تاریخ 1403/03/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۰۳/۰۳/۰۱240000270000261000-10,000261000250412258245251000196329

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com