نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۰۲/۰۹/۱۲ روز یکشنبه

استان / نام محصول راسپلاسکاب میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 280,000285,000275,000280,000280,00014:46
آذربايجان شرقي 280,000285,000275,000280,000260,000265,000274,16714:46
آذربايجان غربي 280,000285,000275,000280,000280,00014:46
گيلان 280,000285,000275,000280,000260,000265,000274,16714:46
مازندران 280,000285,000275,000280,000260,000265,000274,16714:46
اصفهان 280,000285,000275,000280,000280,00014:46
يزد 280,000285,000275,000280,000280,00014:46
همدان 280,000285,000275,000280,000280,00014:46
زنجان 280,000285,000260,000265,000272,50014:46
سمنان 280,000285,000282,50014:46
قزوين 280,000285,000260,000265,000272,50014:46
اردبيل 280,000285,000275,000280,000280,00014:46
خوزستان 280,000285,000282,50014:46
کردستان 280,000285,000282,50014:46
گلستان 280,000285,000275,000280,000260,000265,000274,16714:46
کرمان 280,000285,000282,50014:46
مرکزي 280,000285,000282,50014:46
خراسان رضوی 280,000285,000282,50014:46
چهارمحال بختياري 260,000265,000262,50014:46
فارس 260,000265,000262,50014:46
کرمانشاه 275,000280,000277,50014:46
خراسان جنوبي 280,000285,000275,000280,000280,00014:46
قم 280,000285,000282,50014:46
میانگین 282,500277,500262,500277,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1403/09/14 تا تاریخ 1402/09/13 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۰۲/۰۹/۱۲260000285000277000026342622487519464617587281167

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com