نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۰۲/۰۱/۰۹ روز چهارشنبه

استان / نام محصول راسپلاسکاب میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 160,000165,000155,000160,000160,00014:31
آذربايجان شرقي 160,000165,000155,000160,000140,000145,000154,16714:31
آذربايجان غربي 160,000165,000155,000160,000160,00014:31
گيلان 160,000165,000155,000160,000140,000145,000154,16714:31
مازندران 160,000165,000155,000160,000140,000145,000154,16714:31
اصفهان 160,000165,000155,000160,000160,00014:31
يزد 160,000165,000155,000160,000160,00014:31
همدان 160,000165,000155,000160,000160,00014:31
زنجان 160,000165,000140,000145,000152,50014:31
سمنان 160,000165,000162,50014:31
قزوين 160,000165,000140,000145,000152,50014:31
اردبيل 160,000165,000155,000160,000160,00014:31
خوزستان 160,000165,000162,50014:31
کردستان 160,000165,000162,50014:31
گلستان 160,000165,000155,000160,000140,000145,000154,16714:31
کرمان 160,000165,000140,000145,000152,50014:31
مرکزي 160,000165,000162,50014:31
خراسان رضوی 160,000165,000162,50014:31
چهارمحال بختياري 140,000145,000142,50014:31
فارس 140,000145,000142,50014:31
کرمانشاه 155,000160,000157,50014:31
خراسان جنوبي 160,000165,000155,000160,000160,00014:31
قم 160,000165,000162,50014:31
میانگین 162,500157,500142,500156,646
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1401/01/10 تا تاریخ 1402/01/10 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۰۲/۰۱/۰۹140000165000156646016289613246413669916289681167

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com