نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ ۹۷/۰۹/۲۵ روز یکشنبه

استان / نام محصول راسپلاسکاب میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 29,50030,00029,75014:13
آذربايجان شرقي 29,50030,00029,75014:13
آذربايجان غربي 29,50030,00029,75014:13
گيلان 29,50030,00029,75014:13
مازندران 29,50030,00028,50029,00029,25014:13
اصفهان 29,50030,00029,75014:13
يزد 29,50030,00029,75014:13
همدان 29,50030,00029,75014:13
زنجان 29,50030,00027,50028,00028,75014:13
قزوين 29,50030,00029,75014:13
اردبيل 29,50030,00029,75014:13
خوزستان 29,50030,00029,75014:13
کردستان 29,50030,00029,75014:13
گلستان 29,50030,00028,50029,00029,25014:13
کرمان 29,50030,00029,75014:13
مرکزي 29,50030,00029,75014:13
خراسان رضوی 29,50030,00029,75014:13
میانگین 29,75028,75027,75029,550
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1396/09/26 تا تاریخ 1397/09/26 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه یکروزه گوشتی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه گوشتی ۹۷/۰۹/۲۵2750030000295500268661978870241303719641

نمودار جوجه یکروزه گوشتی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com