نمودار جوجه شترمرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه شترمرغ در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۰ روز یکشنبه

استان / نام محصول یک ماهه10 روزههچری میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 6,050,0006,250,0005,300,0005,400,0005,100,0005,300,0005,566,66716:20
اصفهان 6,000,0006,200,0005,100,0005,300,0005,100,0005,300,0005,500,00016:20
خراسان رضوی 5,600,0006,000,0005,000,0005,100,0004,700,0005,000,0005,233,33316:20
فارس 6,000,0006,200,0005,000,0005,200,0004,900,0005,100,0005,400,00016:20
میانگین 6,037,5005,175,0005,062,5005,425,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه شترمرغ  

از تاریخ 1398/06/30 تا تاریخ 1399/06/31 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه شترمرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه شترمرغ ۹۹/۰۶/۳۰470000062500005425000054250005425000592916755182875574637

نمودار جوجه شترمرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com