نمودار جوجه شترمرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه شترمرغ در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۰ روز یکشنبه

استان / نام محصول یک ماهه10 روزههچری میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 5,550,0005,750,0004,800,0004,900,0004,600,0004,800,0005,066,66711:37
اصفهان 5,500,0005,700,0004,600,0004,800,0004,600,0004,800,0005,000,00011:37
خراسان رضوی 5,100,0005,300,0004,500,0004,600,0004,200,0004,500,0004,700,00011:37
فارس 5,500,0005,700,0004,500,0004,700,0004,400,0004,600,0004,900,00011:37
میانگین 5,512,5004,675,0004,562,5004,916,667
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه شترمرغ  

از تاریخ 1398/12/11 تا تاریخ 1399/12/11 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه شترمرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه شترمرغ ۹۹/۱۲/۱۰420000057500004916667049166674916667542500052939255574637

نمودار جوجه شترمرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com