نمودار جوجه شترمرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه شترمرغ در تاریخ ۰۳/۰۳/۰۱ روز سه شنبه

استان / نام محصول یک ماهههچری میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 35,000,00040,000,00028,000,00030,000,00033,250,00014:13
اصفهان 35,000,00040,000,00028,000,00030,000,00033,250,00014:13
خراسان رضوی 35,000,00040,000,00028,000,00030,000,00033,250,00014:13
فارس 35,000,00040,000,00028,000,00030,000,00033,250,00014:13
میانگین 37,500,00029,000,00033,250,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه شترمرغ  

از تاریخ 1404/03/01 تا تاریخ 1403/03/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه شترمرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه شترمرغ ۰۳/۰۳/۰۱28000000300000002900000002900000024500000154281252450000015377611

نمودار جوجه شترمرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com