نمودار جوجه شترمرغ  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جوجه شترمرغ در تاریخ ۹۸/۰۹/۱۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول یک ماهه10 روزههچری میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 7,050,0007,250,0006,200,0006,400,0006,100,0006,300,0006,550,00015:07
اصفهان 7,000,0007,200,0006,100,0006,300,0006,100,0006,300,0006,500,00015:07
خراسان رضوی 6,700,0007,000,0006,000,0006,100,0005,700,0006,000,0006,250,00015:07
فارس 7,000,0007,200,0006,000,0006,200,0005,900,0006,100,0006,400,00015:07
میانگین 7,050,0006,162,5006,062,5006,425,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جوجه شترمرغ  

از تاریخ 1397/09/19 تا تاریخ 1398/09/19 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جوجه شترمرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه شترمرغ ۹۸/۰۹/۱۸570000072500006425000064250006425000373333352673792894964

نمودار جوجه شترمرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com