نمودار جو  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جو در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۱ روز دوشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 25,00026,00025,50013:58
زنجان 27,50028,50028,00013:58
سمنان 26,00027,00026,50013:58
فارس 26,00026,50026,25013:58
قم 24,50025,00024,75013:58
میانگین 26,20026,200
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1398/06/30 تا تاریخ 1399/06/31 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۹۹/۰۶/۳۱24500285002620002479523201197712068419129

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com