نمودار جو  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جو در تاریخ ۹۹/۰۹/۰۸ روز شنبه

استان / نام محصول داخلیروس میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
اصفهان 42,00044,00043,00012:14
زنجان 41,50042,50042,00012:14
سمنان 42,00043,00042,50012:14
فارس 42,00043,00042,50012:14
بندر امیر آباد 17,00017,10017,05014:53
قم 43,00043,00043,00012:14
کرمانشاه 40,00041,00040,50012:14
کردستان 40,00042,00041,00012:14
میانگین 42,07117,05038,944
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1398/09/07 تا تاریخ 1399/09/08 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۹۹/۰۹/۰۸170004400038944-624045939666186162494519129

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com