نمودار جو  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جو در تاریخ ۰۱/۰۴/۰۵ روز یکشنبه

استان / نام محصول داخلیروس میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
اصفهان 105,000106,000105,50015:26
همدان 101,500102,500102,00015:26
زنجان 104,500105,500105,00015:26
سمنان 107,500108,500108,00015:26
فارس 110,000115,000112,50015:26
بندر امیر آباد 113,000113,000113,00015:26
کرمانشاه 100,000100,500100,25015:26
میانگین 105,542113,000106,607
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1400/04/06 تا تاریخ 1401/04/06 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۰۱/۰۴/۰۵100000115000106115-6,3851103721131397369810383058097

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com