نمودار جو  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جو در تاریخ ۰۳/۰۳/۰۱ روز سه شنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
سمنان 84,50085,00084,75014:45
فارس 110,000115,000112,50014:45
کرمانشاه 109,000110,000109,50013:51
میانگین 102,250102,250
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1404/03/01 تا تاریخ 1403/03/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۰۳/۰۳/۰۱8450010900096750-250967509700011064796500111485

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com