نمودار جو  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جو در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۵ روز یکشنبه

استان / نام محصول داخلیروس میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
اصفهان 21,00021,50021,25015:01
زنجان 20,20020,50020,35015:01
سمنان 18,50019,00018,75015:01
فارس 21,00021,50021,25015:01
بندر امیر آباد 14,00014,50014,25015:01
قم 20,00020,50020,25015:01
کرمانشاه 20,00020,50020,25015:01
بندر انزلي 14,00014,50014,25015:01
کردستان 21,00022,00021,50015:01
میانگین 20,51414,25019,122
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1398/01/17 تا تاریخ 1399/01/18 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۹۸/۱۲/۲۵140002200019122-6891977119035193901912915190

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com