نمودار جو  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جو در تاریخ ۹۸/۰۱/۳۱ روز شنبه

استان / نام محصول داخلیروس میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
اصفهان 22,00023,00022,50015:17
همدان 21,00022,00021,50015:17
زنجان 22,60022,80022,70015:17
سمنان 21,00022,00021,50015:17
خوزستان 21,00022,00021,50015:17
فارس 20,00021,00020,50015:17
بندر امیر آباد 17,90018,00017,95015:17
قم 20,00021,00020,50015:17
کرمانشاه 21,00022,00021,50015:17
بندر انزلي 17,70017,80017,75015:17
میانگین 21,52517,85020,790
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1397/02/02 تا تاریخ 1398/02/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۹۸/۰۱/۳۱17700230002079002054319823146832054315190

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com