نمودار جو  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جو در تاریخ ۰۲/۰۹/۱۳ روز دوشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
همدان 109,000110,000109,50015:35
زنجان 110,000113,000111,50015:35
سمنان 109,500110,000109,75015:35
فارس 105,000120,000112,50015:35
میانگین 110,813110,813
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1403/09/14 تا تاریخ 1402/09/13 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۰۲/۰۹/۱۳1050001200001108130108678106026111626111265108535

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com