نمودار جو  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جو در تاریخ ۹۸/۰۴/۰۲ روز یکشنبه

استان / نام محصول داخلیروس میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
اصفهان 19,50020,00019,75016:06
همدان 17,50018,00017,75016:06
زنجان 17,00017,50017,25016:06
سمنان 17,50018,00017,75016:06
خوزستان 18,00019,00018,50016:06
فارس 19,50020,00019,75016:06
بندر امیر آباد 13,50014,50014,00016:06
قم 18,00019,00018,50016:06
کرمانشاه 18,50019,00018,75016:06
بندر انزلي 13,50014,50014,00016:06
میانگین 18,50014,00017,600
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1397/04/03 تا تاریخ 1398/04/03 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۹۸/۰۴/۰۲13500200001760001760017515174521881315190

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com