نمودار جو  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جو در تاریخ ۹۹/۰۴/۱۱ روز چهارشنبه

استان / نام محصول داخلیروس میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
اصفهان 19,00020,00019,50015:46
زنجان 17,70018,00017,85015:46
سمنان 19,50020,00019,75015:46
فارس 18,00019,50018,75015:46
بندر امیر آباد 15,00016,00015,50015:46
قم 18,00019,00018,50015:46
بندر انزلي 15,00016,00015,50015:46
میانگین 18,87015,50017,907
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1398/04/12 تا تاریخ 1399/04/13 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۹۹/۰۴/۱۱15000200001790701809118616189261857619129

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com