نمودار جو  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جو در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۵ روز شنبه

استان / نام محصول داخلیروس میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
اصفهان 20,00023,00021,50014:27
زنجان 20,20020,70020,45014:27
سمنان 18,50019,00018,75014:27
فارس 20,00024,00022,00014:27
بندر امیر آباد 14,00014,50014,25014:27
قم 17,00017,50017,25014:27
بندر انزلي 14,00014,50014,25014:27
میانگین 19,99014,25018,350
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1397/11/06 تا تاریخ 1398/11/06 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۹۸/۱۱/۰۵14000240001835001835018926192791908815190

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com