نمودار جو  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جو در تاریخ ۹۷/۰۹/۲۱ روز چهارشنبه

استان / نام محصول داخلیروس میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
اصفهان 17,50018,00017,75016:08
همدان 17,00017,20017,10016:08
زنجان 17,50017,70017,60016:08
سمنان 16,00016,20016,10016:08
خوزستان 17,50018,00017,75016:08
فارس 18,50019,00018,75016:08
بندر امیر آباد 13,30013,50013,40016:08
قم 19,00020,00019,50016:08
کرمانشاه 15,80016,00015,90016:08
میانگین 17,55613,40017,094
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1396/09/22 تا تاریخ 1397/09/22 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۹۷/۰۹/۲۱1330020000170940163831528310481132649939

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com