نمودار جو  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جو در تاریخ ۹۸/۰۵/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول داخلیروس میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
اصفهان 19,00020,00019,50017:33
همدان 19,30019,50019,40017:33
زنجان 20,00020,20020,10017:33
سمنان 18,50019,00018,75017:33
خوزستان 20,50021,00020,75017:33
خراسان رضوی 21,00022,00021,50017:33
فارس 20,00022,00021,00017:33
بندر امیر آباد 15,00015,50015,25017:33
قم 19,50020,00019,75017:33
کرمانشاه 20,00020,50020,25017:33
بندر انزلي 15,00015,50015,25017:33
کردستان 21,50022,30021,90017:33
میانگین 20,29015,25019,450
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1397/05/29 تا تاریخ 1398/05/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۹۸/۰۵/۲۸15000223001945001927018150185151878015190

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com