نمودار جو  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جو در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۳ روز چهارشنبه

استان / نام محصول داخلیروس میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
اصفهان 58,00060,00059,00013:23
همدان 56,50057,50057,00013:23
زنجان 57,00057,50057,25013:23
سمنان 57,00058,00057,50013:23
فارس 58,00060,00059,00013:23
بندر امیر آباد 17,00017,10017,05013:23
کردستان 60,00061,00060,50013:23
میانگین 58,37517,05052,471
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1398/12/16 تا تاریخ 1399/12/16 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۹۹/۱۲/۱۳17000610005247105273648326247953114719129

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com