نمودار جو  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جو در تاریخ ۰۲/۰۱/۰۵ روز شنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
زنجان 122,500123,000122,75014:13
سمنان 119,500120,000119,75014:13
کرمانشاه 121,500122,000121,75014:13
میانگین 121,417121,417
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1401/01/10 تا تاریخ 1402/01/10 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۰۲/۰۱/۰۵1195001230001214170121417121353108763121417108535

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com