نمودار جو  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جو در تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰ روز سه شنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 19,00019,50019,25014:38
همدان 18,50019,00018,75014:38
زنجان 19,50020,00019,75014:38
سمنان 18,50019,00018,75014:38
خوزستان 19,50020,00019,75014:38
فارس 19,50020,00019,75014:38
قم 19,00020,00019,50014:38
کرمانشاه 19,00019,50019,25014:38
میانگین 19,34419,344
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1396/11/30 تا تاریخ 1397/11/30 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۹۷/۱۱/۳۰185002000019344175185151745213429146339939

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com