نمودار جو  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جو در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۴ روز چهارشنبه

استان / نام محصول داخلیروس میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
اصفهان 19,50021,00020,25016:04
همدان 19,50020,00019,75016:04
زنجان 19,60020,00019,80016:04
سمنان 18,50019,00018,75016:04
خوزستان 20,50021,00020,75016:04
خراسان رضوی 21,00023,70022,35016:04
فارس 21,50025,00023,25016:04
بندر امیر آباد 15,00015,50015,25016:04
قم 19,50020,00019,75016:04
کرمانشاه 19,50020,00019,75016:04
بندر انزلي 15,00015,50015,25016:04
کردستان 18,00018,20018,10016:04
میانگین 20,25015,25019,417
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1397/07/26 تا تاریخ 1398/07/26 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۹۸/۰۷/۲۴15000250001941701941419390205431898415190

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com