نمودار جو  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت جو در تاریخ ۹۸/۰۹/۱۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول داخلیروس میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
اصفهان 20,00021,50020,75015:02
همدان 20,50021,00020,75015:02
زنجان 21,20021,70021,45015:02
سمنان 18,50019,00018,75015:02
خوزستان 21,00023,00022,00015:02
فارس 24,00024,50024,25015:02
بندر امیر آباد 14,00014,50014,25015:02
قم 21,00021,50021,25015:02
کرمانشاه 19,00019,50019,25015:02
بندر انزلي 14,00014,50014,25015:02
کردستان 18,00018,50018,25015:02
میانگین 20,74414,25019,564
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1397/09/19 تا تاریخ 1398/09/19 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۹۸/۰۹/۱۸14000245001956401981119460175151911715190

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com