نمودار جو  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت جو در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول داخلیروس میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
اصفهان 10,50010,60010,55015:17
همدان 10,90011,00010,95015:17
زنجان 11,10011,30011,20015:17
سمنان 10,10011,50010,80015:17
خراسان رضوی 10,90011,00010,95015:17
فارس 10,00010,30010,15015:17
بندر نوشهر 10,40010,50010,45015:17
بندر امیر آباد 10,35010,50010,42515:17
بندر انزلي 10,50010,60010,55015:17
میانگین 10,76710,47510,669
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار جو  

از تاریخ 1396/01/02 تا تاریخ 1397/01/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۹۶/۱۲/۲۸10000115001066909790100541004799649939

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com