نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۹۹/۰۱/۲۰ روز چهارشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 430,000450,000300,000350,000382,50014:39
اصفهان 400,000450,000320,000330,000375,00014:39
يزد 450,000460,000280,000300,000372,50014:39
اردبيل 390,000400,000300,000310,000350,00014:39
خراسان رضوی 380,000390,000240,000250,000315,00014:39
فارس 410,000450,000280,000320,000365,00014:39
همدان 380,000390,000300,000310,000345,00014:39
قم 420,000440,000320,000350,000382,50014:39
سیستان و بلوچستان 370,000400,000270,000280,000330,00014:39
آذربايجان شرقي 390,000410,000260,000270,000332,50014:39
مرکزي 410,000430,000280,000290,000352,50014:39
چهارمحال بختياري 400,000450,000320,000340,000377,50014:39
میانگین 414,583298,750356,667
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1398/01/20 تا تاریخ 1399/01/21 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۹۹/۰۱/۲۰240000460000356667313356417351855357440356417359307

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com