نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۳ روز چهارشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 550,000600,000440,000500,000522,50013:15
اصفهان 600,000620,000450,000460,000532,50013:15
يزد 650,000700,000440,000450,000560,00013:15
اردبيل 510,000520,000400,000410,000460,00013:15
خراسان رضوی 630,000650,000420,000430,000532,50013:15
فارس 670,000680,000440,000450,000560,00013:15
کردستان 500,000550,000450,000470,000492,50013:15
همدان 550,000570,000460,000470,000512,50013:15
قم 570,000600,000420,000450,000510,00013:15
آذربايجان شرقي 520,000550,000420,000450,000485,00013:15
مرکزي 530,000560,000430,000450,000492,50013:15
چهارمحال بختياري 565,000575,000420,000430,000497,50013:15
میانگین 584,167442,083513,125
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1398/12/16 تا تاریخ 1399/12/16 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۹۹/۱۲/۱۳4000007000005131255,833501052472658376543402842359307

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com