نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۹۸/۰۴/۰۲ روز یکشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 420,000440,000320,000350,000382,50015:58
اصفهان 410,000420,000320,000330,000370,00015:58
يزد 410,000420,000320,000330,000370,00015:58
اردبيل 420,000430,000370,000380,000400,00015:58
خراسان رضوی 440,000450,000305,000320,000378,75015:58
فارس 415,000420,000320,000325,000370,00015:58
کردستان 430,000440,000320,000330,000380,00015:58
همدان 405,000410,000280,000290,000346,25015:58
قم 400,000405,000320,000330,000363,75015:58
سیستان و بلوچستان 410,000420,000320,000330,000370,00015:58
آذربايجان شرقي 410,000420,000330,000340,000375,00015:58
مرکزي 430,000470,000345,000350,000398,75015:58
میانگین 422,708328,125375,417
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1397/04/03 تا تاریخ 1398/04/03 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۹۸/۰۴/۰۲2800004700003754170375417381786286822381216255340

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com