نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰ روز سه شنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 420,000430,000305,000325,000370,00014:27
اصفهان 400,000420,000300,000320,000360,00014:27
يزد 470,000500,000340,000350,000415,00014:27
اردبيل 380,000390,000280,000290,000335,00014:27
خراسان رضوی 390,000400,000280,000290,000340,00014:27
فارس 410,000420,000310,000320,000365,00014:27
کردستان 420,000430,000310,000320,000370,00014:27
همدان 380,000390,000300,000320,000347,50014:27
قم 390,000400,000310,000320,000355,00014:27
سیستان و بلوچستان 390,000400,000270,000280,000335,00014:27
آذربايجان شرقي 360,000370,000290,000300,000330,00014:27
میانگین 407,273305,909356,591
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1396/11/30 تا تاریخ 1397/11/30 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۹۷/۱۱/۳۰27000050000035659112,046321176286822199489236102147700

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com