نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۹۹/۰۹/۰۸ روز شنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 480,000520,000390,000430,000455,00016:21
اصفهان 480,000520,000400,000410,000452,50016:21
يزد 530,000550,000370,000400,000462,50016:21
اردبيل 450,000470,000370,000390,000420,00016:21
خراسان رضوی 460,000490,000370,000380,000425,00016:21
فارس 470,000480,000390,000410,000437,50016:21
کردستان 450,000500,000440,000460,000462,50016:21
همدان 480,000500,000420,000430,000457,50016:21
قم 440,000450,000380,000400,000417,50016:21
آذربايجان شرقي 470,000480,000400,000410,000440,00016:21
مرکزي 420,000450,000380,000410,000415,00016:21
چهارمحال بختياري 520,000540,000440,000460,000490,00016:21
میانگین 483,333405,833444,583
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1398/09/07 تا تاریخ 1399/09/08 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۹۹/۰۹/۰۸3700005500004445830443924461534351364379925359307

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com