نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۹۸/۰۱/۳۱ روز شنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 400,000410,000390,000400,000400,00015:15
اصفهان 410,000420,000350,000365,000386,25015:15
يزد 420,000430,000300,000320,000367,50015:15
اردبيل 425,000435,000400,000405,000416,25015:15
خراسان رضوی 350,000360,000295,000300,000326,25015:15
فارس 370,000380,000330,000340,000355,00015:15
کردستان 410,000420,000390,000400,000405,00015:15
همدان 380,000390,000350,000360,000370,00015:15
قم 390,000400,000350,000360,000375,00015:15
سیستان و بلوچستان 410,000420,000320,000330,000370,00015:15
آذربايجان شرقي 400,000420,000390,000400,000402,50015:15
میانگین 402,273356,591379,432
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1397/02/02 تا تاریخ 1398/02/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۹۸/۰۱/۳۱2950004350003794320386466379976228938386466255340

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com