نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۹۹/۰۷/۰۲ روز چهارشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 420,000450,000330,000350,000387,50012:19
اصفهان 400,000450,000300,000310,000365,00012:19
يزد 450,000460,000325,000330,000391,25012:19
اردبيل 400,000410,000290,000300,000350,00012:19
خراسان رضوی 400,000420,000290,000320,000357,50012:19
فارس 420,000460,000300,000340,000380,00012:19
کردستان 460,000470,000320,000340,000397,50012:19
همدان 410,000420,000310,000320,000365,00012:19
قم 440,000460,000290,000300,000372,50012:19
سیستان و بلوچستان 450,000490,000300,000340,000395,00012:19
آذربايجان شرقي 420,000430,000290,000300,000360,00012:19
مرکزي 400,000420,000310,000320,000362,50012:19
چهارمحال بختياري 410,000430,000290,000300,000357,50012:19
میانگین 432,692312,115372,404
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1398/07/02 تا تاریخ 1399/07/03 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۹۹/۰۷/۰۲290000490000372404481372163376543349931362775359307

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com