نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۹۹/۰۴/۱۱ روز چهارشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 430,000450,000260,000300,000360,00015:34
اصفهان 410,000430,000300,000330,000367,50015:34
يزد 400,000430,000270,000300,000350,00015:34
اردبيل 385,000395,000280,000290,000337,50015:34
خراسان رضوی 400,000450,000260,000280,000347,50015:34
فارس 420,000450,000280,000320,000367,50015:34
همدان 420,000440,000280,000320,000365,00015:34
قم 420,000440,000280,000320,000365,00015:34
آذربايجان شرقي 410,000430,000280,000300,000355,00015:34
مرکزي 410,000440,000280,000300,000357,50015:34
چهارمحال بختياري 410,000430,000310,000330,000370,00015:34
میانگین 422,727294,091358,409
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1398/04/12 تا تاریخ 1399/04/13 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۹۹/۰۴/۱۱2600004500003584090353624351364324056349824359307

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com