نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۸ روز سه شنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 370,000385,000260,000300,000328,75014:01
اصفهان 340,000400,000250,000270,000315,00014:01
يزد 370,000390,000250,000260,000317,50014:01
اردبيل 350,000360,000300,000310,000330,00014:01
خراسان رضوی 330,000350,000220,000230,000282,50014:01
فارس 370,000420,000260,000300,000337,50014:01
کردستان 350,000370,000240,000260,000305,00014:01
همدان 350,000360,000260,000270,000310,00014:01
قم 300,000350,000270,000280,000300,00014:01
سیستان و بلوچستان 390,000430,000280,000300,000350,00014:01
آذربايجان شرقي 330,000340,000230,000240,000285,00014:01
مرکزي 350,000360,000240,000250,000300,00014:01
چهارمحال بختياري 380,000400,000275,000285,000335,00014:01
میانگین 365,192265,000315,096
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1397/11/08 تا تاریخ 1398/11/08 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۹۸/۱۱/۰۸2200004300003150962,115312821324056377653360585255340

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com