نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۴ روز چهارشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 380,000420,000280,000330,000352,50015:59
اصفهان 380,000425,000300,000310,000353,75015:59
يزد 410,000420,000300,000310,000360,00015:59
اردبيل 400,000410,000310,000320,000360,00015:59
خراسان رضوی 360,000380,000290,000300,000332,50015:59
فارس 400,000420,000300,000310,000357,50015:59
کردستان 390,000420,000300,000315,000356,25015:59
همدان 380,000390,000260,000290,000330,00015:59
قم 350,000370,000290,000310,000330,00015:59
سیستان و بلوچستان 380,000400,000290,000310,000345,00015:59
آذربايجان شرقي 400,000410,000280,000300,000347,50015:59
مرکزي 370,000390,000280,000300,000335,00015:59
چهارمحال بختياري 390,000415,000300,000310,000353,75015:59
میانگین 394,615299,808347,212
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1397/07/26 تا تاریخ 1398/07/26 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۹۸/۰۷/۲۴2600004250003472120359172379928386466375971255340

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com