نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۹۸/۰۵/۳۰ روز چهارشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 430,000440,000320,000340,000382,50016:31
اصفهان 450,000470,000300,000325,000386,25016:31
يزد 450,000460,000300,000310,000380,00016:31
اردبيل 420,000430,000350,000360,000390,00016:31
خراسان رضوی 440,000460,000290,000320,000377,50016:31
فارس 415,000430,000320,000325,000372,50016:31
کردستان 430,000440,000320,000330,000380,00016:31
همدان 430,000440,000300,000330,000375,00016:31
قم 415,000420,000300,000320,000363,75016:31
سیستان و بلوچستان 400,000440,000300,000350,000372,50016:31
آذربايجان شرقي 400,000420,000305,000310,000358,75016:31
مرکزي 430,000450,000340,000350,000392,50016:31
چهارمحال بختياري 440,000455,000340,000360,000398,75016:31
میانگین 434,808323,654379,231
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1397/05/31 تا تاریخ 1398/05/31 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۹۸/۰۵/۳۰2900004700003792310377653374321321176378691255340

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com