نمودار دام کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۹۸/۰۵/۳۰ روز چهارشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 940,000950,000620,000650,000790,00016:31
اصفهان 920,000960,000640,000680,000800,00016:31
يزد 900,000910,000620,000630,000765,00016:31
اردبيل 900,000910,000675,000685,000792,50016:31
خراسان رضوی 840,000850,000560,000600,000712,50016:31
فارس 890,000900,000625,000630,000761,25016:31
همدان 860,000870,000670,000680,000770,00016:31
کردستان 930,000940,000660,000680,000802,50016:31
قم 825,000830,000630,000640,000731,25016:31
سیستان و بلوچستان 850,000900,000630,000650,000757,50016:31
آذربايجان شرقي 845,000850,000625,000630,000737,50016:31
چهارمحال بختياري 920,000950,000660,000700,000807,50016:31
میانگین 893,333644,583768,958
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1397/05/31 تا تاریخ 1398/05/31 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۹۸/۰۵/۳۰5600009600007689580761083759521622551763608510868

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com