نمودار دام کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۹۹/۰۷/۰۲ روز چهارشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 875,000885,000630,000670,000765,00012:22
اصفهان 930,0001,050,000640,000650,000817,50012:22
يزد 900,000920,000535,000545,000725,00012:22
اردبيل 900,000910,000560,000570,000735,00012:22
خراسان رضوی 790,000810,000570,000600,000692,50012:22
فارس 950,0001,000,000600,000640,000797,50012:22
همدان 810,000830,000590,000600,000707,50012:22
کردستان 930,000940,000660,000680,000802,50012:22
قم 900,000930,000600,000610,000760,00012:22
سیستان و بلوچستان 900,000990,000600,000640,000782,50012:22
آذربايجان شرقي 900,000920,000600,000610,000757,50012:22
مرکزي 880,000900,000600,000610,000747,50012:22
چهارمحال بختياري 800,000820,000590,000610,000705,00012:22
میانگین 898,846608,077753,462
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1398/07/02 تا تاریخ 1399/07/03 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۹۹/۰۷/۰۲53500010500007534621,539752692762244724129738107729017

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com