نمودار دام کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۰۲/۰۱/۰۹ روز چهارشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
اصفهان 3,490,0003,510,0002,440,0002,460,0002,975,00014:57
يزد 3,290,0003,310,0002,090,0002,110,0002,700,00014:56
خراسان رضوی 3,300,0003,500,0002,050,0002,070,0002,730,00014:56
فارس 3,500,0003,600,0002,150,0002,200,0002,862,50014:56
همدان 3,000,0003,220,0002,300,0002,600,0002,780,00014:56
کردستان 3,400,0003,500,0002,690,0002,710,0003,075,00014:56
چهارمحال بختياري 3,300,0003,400,0002,390,0002,410,0002,875,00014:56
میانگین 3,380,0002,333,5712,856,786
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1401/01/10 تا تاریخ 1402/01/10 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۰۲/۰۱/۰۹20500003600000285678619,70328305562794547164262628305561774007

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com