نمودار دام کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۴ روز چهارشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 850,000880,000530,000580,000710,00015:59
اصفهان 850,000910,000580,000600,000735,00015:59
يزد 860,000900,000580,000600,000735,00015:59
اردبيل 860,000870,000650,000660,000760,00015:59
خراسان رضوی 670,000700,000540,000570,000620,00015:59
فارس 870,000900,000590,000615,000743,75015:59
همدان 770,000780,000540,000580,000667,50015:59
کردستان 880,000900,000600,000630,000752,50015:59
قم 730,000800,000590,000610,000682,50015:59
سیستان و بلوچستان 850,000870,000560,000600,000720,00015:59
آذربايجان شرقي 820,000850,000580,000590,000710,00015:59
چهارمحال بختياري 840,000900,000590,000610,000735,00015:59
میانگین 837,917590,625714,271
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1397/07/26 تا تاریخ 1398/07/26 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۹۸/۰۷/۲۴5300009100007142710732054760896767636758590510868

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com