نمودار دام کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۹۹/۰۱/۲۰ روز چهارشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 950,0001,000,000600,000650,000800,00014:55
اصفهان 900,000940,000630,000650,000780,00014:55
يزد 910,000950,000500,000550,000727,50014:55
اردبيل 950,000960,000580,000590,000770,00014:55
خراسان رضوی 650,000670,000430,000450,000550,00014:55
فارس 970,000980,000560,000600,000777,50014:55
همدان 800,000830,000590,000610,000707,50014:55
قم 880,000930,000630,000650,000772,50014:55
سیستان و بلوچستان 750,000780,000520,000570,000655,00014:55
آذربايجان شرقي 800,000820,000570,000580,000692,50014:55
چهارمحال بختياري 880,000920,000630,000640,000767,50014:55
میانگین 873,636580,909727,273
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1398/01/20 تا تاریخ 1399/01/21 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۹۹/۰۱/۲۰4300001000000727273-4,091730545728636729782730545729017

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com