نمودار دام کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۹۸/۰۴/۰۲ روز یکشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 900,000930,000640,000680,000787,50015:57
اصفهان 900,000910,000640,000650,000775,00015:57
يزد 880,000890,000670,000680,000780,00015:57
اردبيل 905,000915,000700,000710,000807,50015:57
خراسان رضوی 790,000800,000600,000610,000700,00015:57
فارس 870,000880,000620,000625,000748,75015:57
همدان 790,000800,000590,000600,000695,00015:57
کردستان 920,000940,000730,000740,000832,50015:57
قم 870,000880,000650,000660,000765,00015:57
سیستان و بلوچستان 890,000900,000640,000650,000770,00015:57
آذربايجان شرقي 850,000860,000670,000680,000765,00015:57
میانگین 875,909656,136766,023
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1397/04/03 تا تاریخ 1398/04/03 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۹۸/۰۴/۰۲5900009400007660230766023764960562810766627510868

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com