نمودار دام کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۹۸/۰۱/۳۱ روز شنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 820,000830,000750,000760,000790,00015:14
اصفهان 840,000850,000660,000670,000755,00015:14
يزد 900,000920,000580,000600,000750,00015:14
اردبيل 840,000880,000730,000740,000797,50015:14
خراسان رضوی 820,000830,000620,000630,000725,00015:14
فارس 750,000760,000630,000650,000697,50015:14
همدان 790,000800,000670,000680,000735,00015:14
کردستان 860,000880,000680,000690,000777,50015:14
قم 840,000860,000640,000650,000747,50015:14
سیستان و بلوچستان 830,000850,000610,000620,000727,50015:14
آذربايجان شرقي 790,000800,000690,000700,000745,00015:14
میانگین 833,636665,909749,773
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1397/02/02 تا تاریخ 1398/02/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۹۸/۰۱/۳۱5800009200007497730767636745795472073767636510868

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com