نمودار دام کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰ روز سه شنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 820,000850,000600,000640,000727,50014:11
اصفهان 880,000900,000600,000620,000750,00014:11
يزد 900,000920,000540,000550,000727,50014:11
اردبيل 845,000855,000540,000550,000697,50014:11
خراسان رضوی 770,000800,000530,000540,000660,00014:11
فارس 850,000860,000590,000600,000725,00014:11
همدان 740,000750,000570,000580,000660,00014:11
کردستان 820,000830,000630,000640,000730,00014:11
قم 820,000850,000540,000550,000690,00014:11
سیستان و بلوچستان 740,000750,000490,000510,000622,50014:11
آذربايجان شرقي 740,000750,000550,000560,000650,00014:11
میانگین 820,000569,091694,545
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1396/11/30 تا تاریخ 1397/11/30 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۹۷/۱۱/۳۰49000092000069454512,613622551562810409343472924312821

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com