نمودار دام کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۸ روز سه شنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 760,000800,000480,000550,000647,50014:02
اصفهان 800,000850,000500,000540,000672,50014:02
يزد 800,000850,000480,000500,000657,50014:02
اردبيل 740,000750,000590,000600,000670,00014:02
خراسان رضوی 580,000600,000430,000440,000512,50014:02
فارس 800,000850,000500,000520,000667,50014:02
همدان 680,000690,000500,000510,000595,00014:02
کردستان 780,000820,000530,000550,000670,00014:02
قم 800,000810,000650,000660,000730,00014:02
سیستان و بلوچستان 800,000850,000600,000610,000715,00014:02
آذربايجان شرقي 650,000680,000530,000570,000607,50014:02
چهارمحال بختياري 800,000820,000750,000760,000782,50014:02
میانگین 765,000556,250660,625
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1397/11/08 تا تاریخ 1398/11/08 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۹۸/۱۱/۰۸43000085000066062518,125646979667642761083730748510868

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com