نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۰۱/۰۴/۰۵ روز یکشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 810,000830,000770,000780,000797,50015:11
اصفهان 650,000700,000600,000650,000650,00015:11
يزد 700,000750,000690,000710,000712,50015:11
اردبيل 700,000750,000990,0001,000,000860,00015:11
خراسان رضوی 780,000800,000700,000720,000750,00015:11
فارس 650,000700,000770,000790,000727,50015:11
کردستان 770,000790,000815,000825,000800,00015:11
همدان 675,000750,000725,000800,000737,50015:11
قم 720,000730,000690,000710,000712,50015:11
آذربايجان شرقي 800,000850,000700,000750,000775,00015:11
مرکزي 550,000630,000790,000800,000692,50015:11
چهارمحال بختياري 650,000680,000680,000710,000680,00015:11
میانگین 725,625756,875741,250
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1400/04/06 تا تاریخ 1401/04/06 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۰۱/۰۴/۰۵550000100000074125012,812732708736427570293701211547743

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com