نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۰ روز یکشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 550,000600,000440,000500,000522,50012:22
اصفهان 600,000620,000410,000420,000512,50012:22
يزد 650,000700,000440,000450,000560,00012:22
اردبيل 510,000520,000365,000375,000442,50012:22
خراسان رضوی 600,000640,000420,000430,000522,50012:22
فارس 670,000680,000440,000450,000560,00012:22
کردستان 500,000550,000450,000470,000492,50012:22
همدان 530,000560,000460,000470,000505,00012:22
قم 570,000600,000390,000420,000495,00012:22
آذربايجان شرقي 520,000550,000420,000450,000485,00012:22
مرکزي 530,000560,000430,000450,000492,50012:22
چهارمحال بختياري 565,000575,000420,000430,000497,50012:22
میانگین 581,250433,333507,292
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1398/12/11 تا تاریخ 1399/12/11 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۹۹/۱۲/۱۰3650007000005072922,709497545472658376543401454359307

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com