نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰ روز دوشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 350,000380,000230,000280,000310,00016:21
اصفهان 320,000370,000230,000250,000292,50016:21
يزد 350,000370,000250,000260,000307,50016:21
اردبيل 350,000360,000300,000310,000330,00016:21
خراسان رضوی 330,000345,000220,000230,000281,25016:21
فارس 370,000400,000260,000300,000332,50016:21
کردستان 350,000380,000250,000260,000310,00016:21
همدان 350,000360,000260,000270,000310,00016:21
قم 330,000340,000250,000260,000295,00016:21
سیستان و بلوچستان 390,000430,000280,000300,000350,00016:21
آذربايجان شرقي 340,000370,000260,000280,000312,50016:21
مرکزي 340,000350,000240,000250,000295,00016:21
چهارمحال بختياري 380,000400,000275,000285,000335,00016:21
میانگین 361,731263,077312,404
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1397/11/01 تا تاریخ 1398/11/01 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۹۸/۱۰/۳۰2200004300003124040324056339894374321362155255340

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com