نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۹۹/۰۱/۱۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 430,000450,000300,000350,000382,50015:06
اصفهان 400,000450,000320,000335,000376,25015:06
يزد 430,000450,000280,000300,000365,00015:06
اردبيل 395,000405,000300,000310,000352,50015:06
خراسان رضوی 370,000400,000230,000240,000310,00015:06
فارس 410,000450,000280,000320,000365,00015:06
همدان 380,000390,000300,000310,000345,00015:06
قم 420,000440,000320,000350,000382,50015:06
سیستان و بلوچستان 370,000400,000270,000280,000330,00015:06
آذربايجان شرقي 390,000410,000270,000280,000337,50015:06
مرکزي 410,000430,000280,000290,000352,50015:06
چهارمحال بختياري 400,000450,000320,000340,000377,50015:06
میانگین 413,750298,958356,354
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1398/01/17 تا تاریخ 1399/01/18 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۹۹/۰۱/۱۸2300004500003563540356354351855357440356354359307

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com