نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۱ روز دوشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 420,000450,000330,000350,000387,50014:00
اصفهان 400,000450,000300,000310,000365,00014:00
يزد 450,000460,000290,000310,000377,50014:00
اردبيل 400,000410,000290,000300,000350,00014:00
خراسان رضوی 400,000420,000300,000320,000360,00014:00
فارس 420,000460,000300,000340,000380,00014:00
کردستان 460,000470,000320,000340,000397,50014:00
همدان 410,000420,000310,000320,000365,00014:00
قم 440,000460,000290,000300,000372,50014:00
سیستان و بلوچستان 450,000490,000300,000340,000395,00014:00
آذربايجان شرقي 420,000430,000300,000310,000365,00014:00
مرکزي 400,000420,000310,000320,000362,50014:00
چهارمحال بختياري 410,000430,000290,000300,000357,50014:00
میانگین 432,692311,154371,923
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1398/06/30 تا تاریخ 1399/06/31 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۹۹/۰۶/۳۱2900004900003719230376543378233351855362603359307

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com