نمودار دام زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۹۹/۰۴/۱۸ روز چهارشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 430,000450,000300,000340,000380,00013:43
اصفهان 430,000460,000310,000330,000382,50013:43
يزد 440,000460,000260,000290,000362,50013:43
اردبيل 400,000410,000290,000300,000350,00013:43
خراسان رضوی 400,000440,000250,000270,000340,00013:43
فارس 440,000460,000280,000320,000375,00013:43
همدان 450,000460,000300,000310,000380,00013:43
قم 400,000420,000300,000320,000360,00013:43
آذربايجان شرقي 430,000450,000300,000310,000372,50013:43
مرکزي 420,000440,000320,000340,000380,00013:43
چهارمحال بختياري 430,000450,000320,000340,000385,00013:43
میانگین 435,000304,545369,773
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام زنده  

از تاریخ 1398/04/17 تا تاریخ 1399/04/18 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۹۹/۰۴/۱۸2500004600003697739,556356568351364324056350722359307

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com