نمودار دام کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۹۹/۰۹/۰۸ روز شنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 1,000,0001,100,000800,000850,000937,50016:21
اصفهان 1,100,0001,200,000800,000810,000977,50016:21
يزد 1,120,0001,150,000700,000750,000930,00016:21
اردبيل 1,050,0001,070,000750,000770,000910,00016:21
خراسان رضوی 880,000940,000680,000700,000800,00016:21
فارس 970,000980,000660,000670,000820,00016:21
همدان 970,000990,000870,000880,000927,50016:21
کردستان 1,040,0001,060,000900,000910,000977,50016:21
قم 1,050,0001,100,000800,000850,000950,00016:21
آذربايجان شرقي 980,0001,000,000820,000850,000912,50016:21
مرکزي 950,0001,000,000760,000790,000875,00016:21
چهارمحال بختياري 1,000,0001,050,000800,000850,000925,00016:21
میانگین 1,031,250792,500911,875
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1398/09/07 تا تاریخ 1399/09/08 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۹۹/۰۹/۰۸66000012000009118750906667920278720094770084729017

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com