نمودار دام کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۹۹/۰۴/۱۱ روز چهارشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 920,000970,000550,000650,000772,50015:36
اصفهان 920,000990,000630,000650,000797,50015:36
يزد 850,000910,000500,000530,000697,50015:36
اردبيل 870,000880,000530,000540,000705,00015:36
خراسان رضوی 720,000770,000500,000520,000627,50015:36
فارس 910,000940,000560,000600,000752,50015:36
همدان 830,000850,000580,000590,000712,50015:36
قم 910,000970,000530,000570,000745,00015:36
سیستان و بلوچستان 1,050,0001,100,000500,000520,000792,50015:36
آذربايجان شرقي 820,000840,000580,000600,000710,00015:36
چهارمحال بختياري 900,000980,000620,000640,000785,00015:36
میانگین 904,545567,727736,136
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1398/04/12 تا تاریخ 1399/04/13 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۹۹/۰۴/۱۱50000011000007361360726540720094667642714140729017

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com