نمودار دام کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰ روز دوشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 750,000780,000520,000560,000652,50016:21
اصفهان 720,000800,000500,000550,000642,50016:21
يزد 750,000770,000470,000480,000617,50016:21
اردبيل 740,000750,000600,000610,000675,00016:21
خراسان رضوی 590,000610,000410,000420,000507,50016:21
فارس 800,000850,000520,000540,000677,50016:21
همدان 680,000690,000500,000510,000595,00016:21
کردستان 780,000820,000540,000550,000672,50016:21
قم 700,000710,000500,000510,000605,00016:21
سیستان و بلوچستان 800,000850,000600,000610,000715,00016:21
آذربايجان شرقي 700,000750,000550,000580,000645,00016:21
چهارمحال بختياري 750,000820,000740,000790,000775,00016:21
میانگین 748,333548,333648,333
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1397/11/01 تا تاریخ 1398/11/01 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۹۸/۱۰/۳۰4100008500006483330667642682490759521733462510868

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com