نمودار دام کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۱ روز دوشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 875,000885,000630,000670,000765,00014:00
اصفهان 930,0001,050,000610,000620,000802,50014:00
يزد 900,000920,000535,000545,000725,00014:00
اردبيل 900,000910,000550,000560,000730,00014:00
خراسان رضوی 800,000830,000570,000600,000700,00014:00
فارس 950,0001,000,000600,000640,000797,50014:00
همدان 810,000830,000590,000600,000707,50014:00
کردستان 930,000940,000660,000680,000802,50014:00
قم 900,000930,000600,000610,000760,00014:00
سیستان و بلوچستان 900,000990,000600,000640,000782,50014:00
آذربايجان شرقي 900,000920,000600,000610,000757,50014:00
مرکزي 880,000900,000580,000600,000740,00014:00
چهارمحال بختياري 800,000820,000590,000610,000705,00014:00
میانگین 900,000603,846751,923
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1398/06/30 تا تاریخ 1399/06/31 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۹۹/۰۶/۳۱53500010500007519230762244764066728636737836729017

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com