نمودار دام کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۹۹/۰۱/۱۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 950,0001,000,000600,000650,000800,00015:06
اصفهان 920,000950,000640,000650,000790,00015:06
يزد 910,000920,000500,000550,000720,00015:06
اردبيل 950,000960,000580,000590,000770,00015:06
خراسان رضوی 650,000670,000430,000450,000550,00015:06
فارس 970,000980,000560,000600,000777,50015:06
همدان 800,000830,000590,000610,000707,50015:06
قم 880,000930,000630,000650,000772,50015:06
سیستان و بلوچستان 750,000780,000520,000570,000655,00015:06
آذربايجان شرقي 840,000850,000580,000600,000717,50015:06
چهارمحال بختياري 900,000940,000630,000670,000785,00015:06
میانگین 878,636584,091731,364
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار دام کشتار  

از تاریخ 1398/01/17 تا تاریخ 1399/01/18 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۹۹/۰۱/۱۸43000010000007313640731364728636729782731364729017

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com