• موسسه ITPNews هیچگونه خرید و فروش انجام نمی دهد
 • جدول قیمت دان آماده گوشتی در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۶ روز شنبه

  کلهر دانه تماس

  نام دان سن مصرف (روز) وزن (گرم) قیمت (ریال) قیمت تمام شده
  پیش آَغازین 1-3 50 18450 923
  آغازین 4-10 250 17750 4438
  رشد 11-24 1250 16900 21125
  پایانی 1 25-42 3200 15950 51040
   
  میزان دان مصرفی تا 42 روزگی (گرم) 4750 77526
  قیمت هر کیلو گرم دان تا 42 روزگی 16321
  قیمت ها به ریال می باشد
  قیمت درب کارخانه - بندر امام می باشد
  برای مشاهده اطلاعات تماس شرکت اینجا کلیک کنید

  خوراک دام فرخی تماس

  نام دان سن مصرف (روز) وزن (گرم) قیمت (ریال) قیمت تمام شده
  سوپر استارتر 1-10 200 19100 3820
  پیش دان 11-21 800 17200 13760
  میان دان 22-34 1400 16400 22960
  پس دان 35-42 2400 15500 37200
   
  میزان دان مصرفی تا 42 روزگی (گرم) 4800 77740
  قیمت هر کیلو گرم دان تا 42 روزگی 16196
  قیمت ها به ریال می باشد
  قیمت درب کارخانه - کرمانشاه می باشد
  برای مشاهده اطلاعات تماس شرکت اینجا کلیک کنید

  قیمت دان آماده گوشتی

  نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
  دان آماده گوشتی ۹۶/۱۲/۲۶155001910017156501292516648140551292514522

  نمودار دان آماده گوشتی  

  از تاریخ 1396/01/02 تا تاریخ 1397/01/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

  قیمت دان آماده گوشتی

  نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
  دان آماده گوشتی ۹۶/۱۲/۲۶155001910017156501292516648140551292514522
  Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com