• موسسه ITPNews هیچگونه خرید و فروش انجام نمی دهد
 • جدول قیمت دان آماده گوشتی در تاریخ ۹۷/۰۴/۰۲ روز شنبه

  کلهر دانه تماس

  نام دان سن مصرف (روز) وزن (گرم) قیمت (ریال) قیمت تمام شده
  پیش آَغازین 1-3 50 20500 1025
  آغازین 4-10 250 19800 4950
  رشد 11-24 1250 18950 23688
  پایانی 1 25-42 3200 17900 57280
   
  میزان دان مصرفی تا 42 روزگی (گرم) 4750 86943
  قیمت هر کیلو گرم دان تا 42 روزگی 18304
  قیمت ها به ریال می باشد
  قیمت درب کارخانه - بندر امام می باشد
  برای مشاهده اطلاعات تماس شرکت اینجا کلیک کنید

  خوراک دام فرخی تماس

  نام دان سن مصرف (روز) وزن (گرم) قیمت (ریال) قیمت تمام شده
  سوپر استارتر 1-10 200 22800 4560
  پیش دان 11-21 800 20500 16400
  میان دان 22-34 1400 17900 25060
  پس دان 35-42 2400 18800 45120
   
  میزان دان مصرفی تا 42 روزگی (گرم) 4800 91140
  قیمت هر کیلو گرم دان تا 42 روزگی 18988
  قیمت ها به ریال می باشد
  قیمت درب کارخانه - کرمانشاه می باشد
  برای مشاهده اطلاعات تماس شرکت اینجا کلیک کنید

  قیمت دان آماده گوشتی

  نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
  دان آماده گوشتی ۹۷/۰۴/۰۲179002280019644-501292519644156971292519431

  نمودار دان آماده گوشتی  

  از تاریخ 1396/04/02 تا تاریخ 1397/04/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

  قیمت دان آماده گوشتی

  نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
  دان آماده گوشتی ۹۷/۰۴/۰۲179002280019644-501292519644156971292519431
  Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com