• موسسه ITPNews هیچگونه خرید و فروش انجام نمی دهد
 • جدول قیمت دان آماده گوشتی در تاریخ ۹۹/۰۱/۱۹ روز سه شنبه

  خوراک دام فرخی تماس

  نام دان سن مصرف (روز) وزن (گرم) قیمت (ریال) قیمت تمام شده
  سوپر استارتر 1-10 200 32200 6440
  پیش دان 11-21 800 30400 24320
  میان دان 22-34 1400 29500 41300
  پس دان 35-42 2400 28400 68160
   
  میزان دان مصرفی تا 42 روزگی (گرم) 4800 140220
  قیمت هر کیلو گرم دان تا 42 روزگی 29213
  قیمت ها به ریال می باشد
  قیمت درب کارخانه - کرمانشاه می باشد
  برای مشاهده اطلاعات تماس شرکت اینجا کلیک کنید

  قیمت دان آماده گوشتی

  نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
  دان آماده گوشتی ۹۹/۰۱/۱۹2840032200301251,1002939228172277562939227441

  نمودار دان آماده گوشتی  

  از تاریخ 1398/01/20 تا تاریخ 1399/01/21 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

  قیمت دان آماده گوشتی

  نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
  دان آماده گوشتی ۹۹/۰۱/۱۹2840032200301251,1002939228172277562939227441
  Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com