• موسسه ITPNews هیچگونه خرید و فروش انجام نمی دهد
 • جدول قیمت دان آماده گوشتی در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۸ روز سه شنبه

  خوراک دام فرخی تماس

  نام دان سن مصرف (روز) وزن (گرم) قیمت (ریال) قیمت تمام شده
  سوپر استارتر 1-10 200 29000 5800
  پیش دان 11-21 800 27200 21760
  میان دان 22-34 1400 26200 36680
  پس دان 35-42 2400 25000 60000
   
  میزان دان مصرفی تا 42 روزگی (گرم) 4800 124240
  قیمت هر کیلو گرم دان تا 42 روزگی 25883
  قیمت ها به ریال می باشد
  قیمت درب کارخانه - کرمانشاه می باشد
  برای مشاهده اطلاعات تماس شرکت اینجا کلیک کنید

  قیمت دان آماده گوشتی

  نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
  دان آماده گوشتی ۹۸/۱۱/۰۸25000290002685002685027098277392737222189

  نمودار دان آماده گوشتی  

  از تاریخ 1397/11/08 تا تاریخ 1398/11/08 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

  قیمت دان آماده گوشتی

  نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
  دان آماده گوشتی ۹۸/۱۱/۰۸25000290002685002685027098277392737222189
  Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com