• موسسه ITPNews هیچگونه خرید و فروش انجام نمی دهد
 • جدول قیمت دان آماده گوشتی در تاریخ ۹۷/۰۹/۲۵ روز یکشنبه

  کلهر دانه تماس

  نام دان سن مصرف (روز) وزن (گرم) قیمت (ریال) قیمت تمام شده
  پیش آَغازین 1-3 50 25030 1252
  آغازین 4-10 250 24140 6035
  رشد 11-24 1250 22740 28425
  پایانی 1 25-42 3200 21380 68416
   
  میزان دان مصرفی تا 42 روزگی (گرم) 4750 104128
  قیمت هر کیلو گرم دان تا 42 روزگی 21922
  قیمت ها به ریال می باشد
  قیمت درب کارخانه - بندر امام می باشد
  برای مشاهده اطلاعات تماس شرکت اینجا کلیک کنید

  خوراک دام فرخی تماس

  نام دان سن مصرف (روز) وزن (گرم) قیمت (ریال) قیمت تمام شده
  سوپر استارتر 1-10 200 26400 5280
  پیش دان 11-21 800 24100 19280
  میان دان 22-34 1400 23300 32620
  پس دان 35-42 2400 22200 53280
   
  میزان دان مصرفی تا 42 روزگی (گرم) 4800 110460
  قیمت هر کیلو گرم دان تا 42 روزگی 23013
  قیمت ها به ریال می باشد
  قیمت درب کارخانه - کرمانشاه می باشد
  برای مشاهده اطلاعات تماس شرکت اینجا کلیک کنید

  قیمت دان آماده گوشتی

  نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
  دان آماده گوشتی ۹۷/۰۹/۲۵21380264002366102347722785196142072214464

  نمودار دان آماده گوشتی  

  از تاریخ 1396/09/26 تا تاریخ 1397/09/26 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

  قیمت دان آماده گوشتی

  نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
  دان آماده گوشتی ۹۷/۰۹/۲۵21380264002366102347722785196142072214464
  Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com