• موسسه ITPNews هیچگونه خرید و فروش انجام نمی دهد
 • جدول قیمت دان آماده گوشتی در تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰ روز سه شنبه

  کلهر دانه تماس

  نام دان سن مصرف (روز) وزن (گرم) قیمت (ریال) قیمت تمام شده
  پیش آَغازین 1-3 50 30200 1510
  آغازین 4-10 250 29320 7330
  رشد 11-24 1250 27945 34931
  پایانی 1 25-42 3200 26600 85120
   
  میزان دان مصرفی تا 42 روزگی (گرم) 4750 128891
  قیمت هر کیلو گرم دان تا 42 روزگی 27135
  قیمت ها به ریال می باشد
  قیمت درب کارخانه - بندر امام می باشد
  برای مشاهده اطلاعات تماس شرکت اینجا کلیک کنید

  خوراک دام فرخی تماس

  نام دان سن مصرف (روز) وزن (گرم) قیمت (ریال) قیمت تمام شده
  سوپر استارتر 1-10 200 28300 5660
  پیش دان 11-21 800 27400 21920
  میان دان 22-34 1400 26200 36680
  پس دان 35-42 2400 25200 60480
   
  میزان دان مصرفی تا 42 روزگی (گرم) 4800 124740
  قیمت هر کیلو گرم دان تا 42 روزگی 25988
  قیمت ها به ریال می باشد
  قیمت درب کارخانه - کرمانشاه می باشد
  برای مشاهده اطلاعات تماس شرکت اینجا کلیک کنید

  قیمت دان آماده گوشتی

  نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
  دان آماده گوشتی ۹۷/۱۱/۳۰25200302002764602739626210198192178514464

  نمودار دان آماده گوشتی  

  از تاریخ 1396/11/30 تا تاریخ 1397/11/30 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

  قیمت دان آماده گوشتی

  نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
  دان آماده گوشتی ۹۷/۱۱/۳۰25200302002764602739626210198192178514464
  Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com