• موسسه ITPNews هیچگونه خرید و فروش انجام نمی دهد
 • جدول قیمت دان آماده گوشتی در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۹ روز یکشنبه

  خوراک دام فرخی تماس

  نام دان سن مصرف (روز) وزن (گرم) قیمت (ریال) قیمت تمام شده
  سوپر استارتر 1-10 200 31400 6280
  پیش دان 11-21 800 29400 23520
  میان دان 22-34 1400 28400 39760
  پس دان 35-42 2400 27400 65760
   
  میزان دان مصرفی تا 42 روزگی (گرم) 4800 135320
  قیمت هر کیلو گرم دان تا 42 روزگی 28192
  قیمت ها به ریال می باشد
  قیمت درب کارخانه - کرمانشاه می باشد
  برای مشاهده اطلاعات تماس شرکت اینجا کلیک کنید

  قیمت دان آماده گوشتی

  نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
  دان آماده گوشتی ۹۷/۱۲/۱۹274003140029150-1,3332942227396213502218914464

  نمودار دان آماده گوشتی  

  از تاریخ 1397/04/03 تا تاریخ 1398/04/03 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

  قیمت دان آماده گوشتی

  نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
  دان آماده گوشتی ۹۷/۱۲/۱۹274003140029150-1,3332942227396213502218914464
  Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com