• موسسه ITPNews هیچگونه خرید و فروش انجام نمی دهد
 • جدول قیمت دان آماده گوشتی در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۷ روز سه شنبه

  کلهر دانه تماس

  نام دان سن مصرف (روز) وزن (گرم) قیمت (ریال) قیمت تمام شده
  پیش آَغازین 1-3 50 23260 1163
  آغازین 4-10 250 22135 5534
  رشد 11-24 1250 21060 26325
  پایانی 1 25-42 3200 19640 62848
   
  میزان دان مصرفی تا 42 روزگی (گرم) 4750 95870
  قیمت هر کیلو گرم دان تا 42 روزگی 20183
  قیمت ها به ریال می باشد
  قیمت درب کارخانه - بندر امام می باشد
  برای مشاهده اطلاعات تماس شرکت اینجا کلیک کنید

  خوراک دام فرخی تماس

  نام دان سن مصرف (روز) وزن (گرم) قیمت (ریال) قیمت تمام شده
  سوپر استارتر 1-10 200 23900 4780
  پیش دان 11-21 800 21800 17440
  میان دان 22-34 1400 21100 29540
  پس دان 35-42 2400 20100 48240
   
  میزان دان مصرفی تا 42 روزگی (گرم) 4800 100000
  قیمت هر کیلو گرم دان تا 42 روزگی 20833
  قیمت ها به ریال می باشد
  قیمت درب کارخانه - کرمانشاه می باشد
  برای مشاهده اطلاعات تماس شرکت اینجا کلیک کنید

  قیمت دان آماده گوشتی

  نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
  دان آماده گوشتی ۹۷/۰۶/۲۷19640239002162402133719819166481979414464

  نمودار دان آماده گوشتی  

  از تاریخ 1396/06/28 تا تاریخ 1397/06/28 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

  قیمت دان آماده گوشتی

  نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
  دان آماده گوشتی ۹۷/۰۶/۲۷19640239002162402133719819166481979414464
  Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com