• موسسه ITPNews هیچگونه خرید و فروش انجام نمی دهد
 • جدول قیمت دان آماده گوشتی در تاریخ ۹۹/۰۵/۲۶ روز یکشنبه

  خوراک دام فرخی تماس

  نام دان سن مصرف (روز) وزن (گرم) قیمت (ریال) قیمت تمام شده
  سوپر استارتر 1-10 200 55100 11020
  پیش دان 11-21 800 51700 41360
  میان دان 22-34 1400 48900 68460
  پس دان 35-42 2400 47200 113280
   
  میزان دان مصرفی تا 42 روزگی (گرم) 4800 234120
  قیمت هر کیلو گرم دان تا 42 روزگی 48775
  قیمت ها به ریال می باشد
  قیمت درب کارخانه - کرمانشاه می باشد
  برای مشاهده اطلاعات تماس شرکت اینجا کلیک کنید

  قیمت دان آماده گوشتی

  نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
  دان آماده گوشتی ۹۹/۰۵/۲۶4720055100507251,1754619242772268503792527441

  نمودار دان آماده گوشتی  

  از تاریخ 1404/04/03 تا تاریخ 1403/04/04 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

  قیمت دان آماده گوشتی

  نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
  دان آماده گوشتی ۹۹/۰۵/۲۶4720055100507251,1754619242772268503792527441
  Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com