• موسسه ITPNews هیچگونه خرید و فروش انجام نمی دهد
 • جدول قیمت دان آماده گوشتی در تاریخ ۹۹/۰۱/۱۷ روز یکشنبه

  خوراک دام فرخی تماس

  نام دان سن مصرف (روز) وزن (گرم) قیمت (ریال) قیمت تمام شده
  سوپر استارتر 1-10 200 31100 6220
  پیش دان 11-21 800 29300 23440
  میان دان 22-34 1400 28400 39760
  پس دان 35-42 2400 27300 65520
   
  میزان دان مصرفی تا 42 روزگی (گرم) 4800 134940
  قیمت هر کیلو گرم دان تا 42 روزگی 28113
  قیمت ها به ریال می باشد
  قیمت درب کارخانه - کرمانشاه می باشد
  برای مشاهده اطلاعات تماس شرکت اینجا کلیک کنید

  قیمت دان آماده گوشتی

  نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
  دان آماده گوشتی ۹۹/۰۱/۱۷27300311002902502902528172277562902527441

  نمودار دان آماده گوشتی  

  از تاریخ 1398/01/17 تا تاریخ 1399/01/18 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

  قیمت دان آماده گوشتی

  نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
  دان آماده گوشتی ۹۹/۰۱/۱۷27300311002902502902528172277562902527441
  Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com