نمودار ذرت آمریکایی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت ذرت آمریکایی در تاریخ ۹۷/۰۷/۲۷ روز جمعه

استان / نام محصول میانگین ساعت
میانگین
  • - قیمت ها برای یک تن (هزار کیلو) و به واحد دلار می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار ذرت آمریکایی  

از تاریخ 1396/07/27 تا تاریخ 1397/07/27 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت ذرت آمریکایی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
ذرت آمریکایی ۹۷/۰۷/۲۷139139139-1146137154144138

نمودار ذرت آمریکایی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com