نمودار ذرت  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت ذرت در تاریخ ۹۸/۰۱/۳۱ روز شنبه

استان / نام محصول برزيلیاکراينروسیهداخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
خوزستان 15,30015,50015,40016:42
بندر امام 13,50016,00013,00013,50014,00016:42
بندر امیر آباد 15,90016,00015,95016:42
میانگین 14,75013,25015,95015,40014,838
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار ذرت  

از تاریخ 1397/02/02 تا تاریخ 1398/02/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت ذرت

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
ذرت ۹۸/۰۱/۳۱13000160001483801456414789117881456412047

نمودار ذرت در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com