نمودار ذرت  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت ذرت در تاریخ ۹۷/۰۹/۲۵ روز یکشنبه

استان / نام محصول برزيلیروسیهداخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
خوزستان 13,00013,50013,25017:29
فارس 13,00013,30013,15017:29
بندر امام 11,70012,00011,85017:29
بندر انزلي 12,80013,00012,90017:29
بندر نوشهر 12,00012,10012,05017:29
بندر امیر آباد 12,00012,10012,05017:29
میانگین 11,85012,33313,20012,542
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار ذرت  

از تاریخ 1396/09/26 تا تاریخ 1397/09/26 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت ذرت

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
ذرت ۹۷/۰۹/۲۵1170013500125429131221201911284115198486

نمودار ذرت در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com