نمودار ذرت  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت ذرت در تاریخ ۹۷/۰۳/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول برزيلیاکراينروسیه میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
بندر امام 11,20011,5009,90010,20010,70017:52
بندر انزلي 11,80011,90011,85017:52
بندر نوشهر 11,70011,80011,75017:52
بندر امیر آباد 11,70012,00011,85017:52
میانگین 11,35010,05011,81711,370
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار ذرت  

از تاریخ 1396/03/29 تا تاریخ 1397/03/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت ذرت

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
ذرت ۹۷/۰۳/۲۸99001200011370-12011284110359981111098486

نمودار ذرت در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com