نمودار ذرت  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت ذرت در تاریخ ۰۲/۰۹/۱۱ روز شنبه

استان / نام محصول برزيلیاکراينروسیهرومانی میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
بندر امام 113,000113,100111,000111,100111,000111,100111,71715:57
بندر امیر آباد 113,000113,100113,05015:57
میانگین 113,050111,050113,050111,050112,050
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار ذرت  

از تاریخ 1403/09/14 تا تاریخ 1402/09/13 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت ذرت

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
ذرت ۰۲/۰۹/۱۱111000113100112050-1,000112800113041109146112405103617

نمودار ذرت در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com