نمودار ذرت  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت ذرت در تاریخ ۹۸/۰۴/۰۲ روز یکشنبه

استان / نام محصول برزيلیاکراينروسیهداخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
خوزستان 15,30015,50015,40015:38
بندر امام 13,50015,00013,00013,50013,75015:38
بندر انزلي 15,80015,90015,85015:38
بندر امیر آباد 15,80016,00015,90015:38
میانگین 14,25013,25015,87515,40014,930
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار ذرت  

از تاریخ 1397/04/03 تا تاریخ 1398/04/03 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت ذرت

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
ذرت ۹۸/۰۴/۰۲13000160001493001493014919134211484912047

نمودار ذرت در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com