نمودار ذرت  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت ذرت در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۳ روز سه شنبه

استان / نام محصول برزيلیروسیه میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
بندر امام 13,50015,00014,25014:26
بندر انزلي 15,50016,00015,75014:26
بندر امیر آباد 15,50016,00015,75014:26
میانگین 14,25015,75015,250
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار ذرت  

از تاریخ 1397/07/26 تا تاریخ 1398/07/26 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت ذرت

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
ذرت ۹۸/۰۷/۲۳13500160001525001508014825145641468012047

نمودار ذرت در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com