نمودار ذرت  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت ذرت در تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰ روز سه شنبه

استان / نام محصول برزيلیروسیهداخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
خوزستان 15,00015,20015,10016:41
کرمانشاه 15,20015,30015,25016:41
بندر امام 13,50014,80014,15016:41
بندر امیر آباد 14,90015,00014,95016:41
میانگین 14,15014,95015,17514,863
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار ذرت  

از تاریخ 1396/11/30 تا تاریخ 1397/11/30 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت ذرت

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
ذرت ۹۷/۱۱/۳۰1350015300148630146741342111487118598486

نمودار ذرت در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com