نمودار سبوس برنج  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت سبوس برنج در تاریخ ۹۷/۰۹/۲۱ روز چهارشنبه

استان / نام محصول سبوس برنج میانگین ساعت
حداقلحداکثر
گيلان 4,2004,5004,35016:19
مازندران 4,1004,2004,15016:19
گلستان 4,3004,5004,40016:19
فارس 4,5004,9004,70016:19
کرمانشاه 4,1004,2004,15016:19
خوزستان 9,00010,0009,50016:19
میانگین 5,2085,208
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار سبوس برنج  

از تاریخ 1396/09/22 تا تاریخ 1397/09/22 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت سبوس برنج

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
سبوس برنج ۹۷/۰۹/۲۱4100100005208047987427404798744

نمودار سبوس برنج در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com