نمودار سبوس برنج  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت سبوس برنج در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۴ روز چهارشنبه

استان / نام محصول سبوس برنج میانگین ساعت
حداقلحداکثر
گيلان 4,3006,5005,40016:00
مازندران 4,2004,5004,35016:00
گلستان 3,9004,2004,05016:00
فارس 5,0005,5005,25016:00
کرمانشاه 5,5006,0005,75016:00
خوزستان 6,0006,5006,25016:00
میانگین 5,1755,175
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار سبوس برنج  

از تاریخ 1397/07/26 تا تاریخ 1398/07/26 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت سبوس برنج

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
سبوس برنج ۹۸/۰۷/۲۴390065005175052935248841367815696

نمودار سبوس برنج در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com