نمودار سبوس برنج  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت سبوس برنج در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول سبوس برنج میانگین ساعت
حداقلحداکثر
گيلان 75080077515:16
مازندران 55060057515:16
گلستان 85090087515:16
میانگین 742742
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار سبوس برنج  

از تاریخ 1395/12/30 تا تاریخ 1396/12/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت سبوس برنج

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
سبوس برنج ۹۶/۱۲/۲۸55090074207427427427441010

نمودار سبوس برنج در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

 
گلبار شیمی
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com