نمودار سبوس گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت سبوس گندم در تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰ روز سه شنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 14,00014,50014,25014:48
همدان 15,00015,40015,20014:48
زنجان 14,50014,70014,60014:48
سمنان 13,50014,00013,75014:48
فارس 16,00016,50016,25014:48
خوزستان 13,50014,00013,75014:48
کرمانشاه 14,50015,00014,75014:48
میانگین 14,65014,650
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار سبوس گندم  

از تاریخ 1396/11/30 تا تاریخ 1397/11/30 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت سبوس گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
سبوس گندم ۹۷/۱۱/۳۰13500165001465044313992136189772111667215

نمودار سبوس گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com