نمودار سبوس گندم  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت سبوس گندم در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 8,0008,2008,10015:17
اصفهان 8,2008,3008,25015:17
البرز 8,2008,4008,30015:17
میانگین 8,2178,217
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار سبوس گندم  

از تاریخ 1395/12/30 تا تاریخ 1396/12/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت سبوس گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
سبوس گندم ۹۶/۱۲/۲۸800084008217082178217737872156451

نمودار سبوس گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

 
گلبار شیمی
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com