نمودار سبوس برنج  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت سبوس برنج در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۳ روز سه شنبه

استان / نام محصول سبوس برنج میانگین ساعت
حداقلحداکثر
گيلان 4,3006,5005,40015:29
مازندران 4,2004,5004,35015:29
گلستان 3,9004,2004,05015:29
فارس 5,0005,5005,25015:29
کرمانشاه 5,5006,0005,75015:29
خوزستان 6,0006,5006,25015:29
میانگین 5,1755,175
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار سبوس برنج  

از تاریخ 1397/07/23 تا تاریخ 1398/07/23 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت سبوس برنج

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
سبوس برنج ۹۸/۰۷/۲۳390065005175053005248841367945696

نمودار سبوس برنج در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com