نمودار شترمرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت شترمرغ زنده در تاریخ ۹۹/۰۳/۰۷ روز چهارشنبه

استان / نام محصول شترمرغ زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 270,000300,000285,00015:46
اصفهان 270,000300,000285,00015:46
خراسان رضوی 250,000270,000260,00015:46
میانگین 276,667276,667
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار شترمرغ زنده  

از تاریخ 1398/03/08 تا تاریخ 1399/03/09 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت شترمرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
شترمرغ زنده ۹۹/۰۳/۰۷2500003000002766670276667300580435000308874374778

نمودار شترمرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com