نمودار شترمرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت شترمرغ زنده در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۷ روز سه شنبه

استان / نام محصول شترمرغ زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 155,000165,000160,00013:59
اصفهان 165,000175,000170,00013:59
خراسان رضوی 145,000155,000150,00013:59
میانگین 160,000160,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار شترمرغ زنده  

از تاریخ 1396/06/28 تا تاریخ 1397/06/28 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت شترمرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
شترمرغ زنده ۹۷/۰۶/۲۷1450001750001600000160000150000153158151696144204

نمودار شترمرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com