نمودار شترمرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت شترمرغ زنده در تاریخ ۹۸/۰۵/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول شترمرغ زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 420,000450,000435,00017:31
اصفهان 420,000450,000435,00017:31
خراسان رضوی 400,000470,000435,00017:31
میانگین 435,000435,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار شترمرغ زنده  

از تاریخ 1397/05/29 تا تاریخ 1398/05/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت شترمرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
شترمرغ زنده ۹۸/۰۵/۲۸4000004700004350000415000287609226000305879177457

نمودار شترمرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com