نمودار شترمرغ کشتار  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت شترمرغ کشتار در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول شترمرغ کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 430,000460,000445,00015:10
اصفهان 410,000440,000425,00015:10
خراسان رضوی 400,000420,000410,00015:10
میانگین 426,667426,667
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار شترمرغ کشتار  

از تاریخ 1395/12/30 تا تاریخ 1396/12/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت شترمرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
شترمرغ کشتار ۹۶/۱۲/۲۸4000004600004266670426667421429390000396379404572

نمودار شترمرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

 
گلبار شیمی
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com