نمودار شترمرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت شترمرغ زنده در تاریخ ۰۳/۰۴/۰۳ روز یکشنبه

استان / نام محصول شترمرغ زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 1,900,0001,950,0001,925,00014:42
اصفهان 1,900,0001,950,0001,925,00014:43
خراسان رضوی 1,700,0001,750,0001,725,00014:43
میانگین 1,858,3331,858,333
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار شترمرغ زنده  

از تاریخ 1404/04/03 تا تاریخ 1403/04/04 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت شترمرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
شترمرغ زنده ۰۳/۰۴/۰۳17000001900000180000075,00018000001725000192500017500001651878

نمودار شترمرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com