نمودار لیزین  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت لیزین در تاریخ ۹۷/۰۴/۰۲ روز شنبه

استان / نام محصول اندونزی (سامسونگ) میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 76,00078,00077,00016:15
میانگین 77,00077,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار لیزین  

از تاریخ 1396/04/02 تا تاریخ 1397/04/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت لیزین

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
لیزین ۹۷/۰۴/۰۲7600078000770001,5007700079889781907924569197

نمودار لیزین در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com