نمودار مرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۹۹/۰۹/۰۸ روز شنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 198,000200,000199,00010:20
آذربايجان شرقي 219,500220,500220,00010:20
آذربايجان غربي 199,500200,500200,00010:20
گيلان 189,500190,500190,00010:20
مازندران 193,500194,500194,00010:20
اصفهان 197,000198,000197,50010:20
همدان 179,500180,500180,00010:20
قزوين 204,500205,500205,00010:20
اردبيل 219,500220,500220,00010:20
خوزستان 192,500193,500193,00010:20
کردستان 169,500170,500170,00010:20
گلستان 189,500190,500190,00011:17
مرکزي 209,500210,500210,00010:20
فارس 189,500190,500190,00010:20
کرمانشاه 189,500190,500190,00010:20
خراسان جنوبي 179,500180,500180,00010:20
لرستان 169,500170,500170,00010:20
بوشهر 179,500180,500180,00010:20
کهکیلویه و بویر احمد 199,500200,500200,00010:20
چهارمحال بختياري 199,500200,500200,00010:20
هرمزگان 216,500217,500217,00010:20
میانگین 195,024195,024
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ زنده  

از تاریخ 1398/09/07 تا تاریخ 1399/09/08 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده ۹۹/۰۹/۰۸169500220500195024-7,4522143901726888293511832488065

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com