نمودار مرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۷ روز سه شنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 58,00060,00059,00010:14
آذربايجان شرقي 55,00057,00056,00010:14
آذربايجان غربي 61,30061,30061,30010:14
گيلان 59,70060,00059,85010:14
مازندران 56,50060,50058,50010:14
اصفهان 60,00060,00060,00010:14
يزد 61,00061,00061,00010:14
همدان 60,00061,00060,50010:14
سمنان 52,00057,00054,50010:14
قزوين 59,00059,00059,00010:14
اردبيل 58,00058,00058,00010:14
خوزستان 70,00070,00070,00010:14
کردستان 60,00060,00060,00010:14
قم 64,00065,00064,50010:14
گلستان 55,00055,00055,00010:14
کرمان 62,00062,00062,00010:14
مرکزي 60,00060,00060,00010:14
خراسان رضوی 61,00061,00061,00010:14
فارس 62,00062,00062,00010:14
کرمانشاه 61,00062,00061,50010:14
خراسان جنوبي 60,00060,00060,00010:14
لرستان 66,00066,00066,00010:14
بوشهر 65,00065,00065,00010:14
کهکیلویه و بویر احمد 60,00060,00060,00010:14
چهارمحال بختياري 61,00061,00061,00010:14
میانگین 60,62660,626
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ زنده  

از تاریخ 1396/06/28 تا تاریخ 1397/06/28 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده ۹۷/۰۶/۲۷520007000060303-3946746567729522635677448946

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com