نمودار مرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۹۸/۰۴/۰۳ روز دوشنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 76,00077,00076,50009:45
آذربايجان شرقي 76,00076,00076,00009:45
آذربايجان غربي 79,00079,00079,00009:45
گيلان 79,00079,00079,00009:45
مازندران 75,00075,00075,00009:45
اصفهان 74,00074,00074,00009:45
يزد 75,00075,00075,00009:45
همدان 70,00070,00070,00009:45
سمنان 75,00075,00075,00009:45
قزوين 78,00078,00078,00009:45
اردبيل 76,00076,00076,00009:45
خوزستان 75,00075,00075,00009:45
کردستان 73,50073,50073,50009:45
قم 73,00073,00073,00009:45
گلستان 78,00078,00078,00009:45
مرکزي 72,00072,00072,00009:45
خراسان رضوی 73,50073,50073,50009:47
فارس 78,00078,00078,00009:45
کرمانشاه 74,00075,00074,50009:45
خراسان جنوبي 82,00082,00082,00009:45
لرستان 81,00081,00081,00009:45
بوشهر 78,00078,00078,00009:45
کهکیلویه و بویر احمد 73,00073,00073,00009:45
چهارمحال بختياري 77,00077,00077,00009:45
سیستان و بلوچستان 90,00090,00090,00009:45
میانگین 76,48076,480
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ زنده  

از تاریخ 1397/04/03 تا تاریخ 1398/04/03 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده ۹۸/۰۴/۰۳7000090000764071387643079004900298240669189

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com