نمودار مرغ زنده  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 52,00053,00052,50009:57
آذربايجان شرقي 52,00054,00053,00009:57
آذربايجان غربي 56,80056,80056,80009:57
گيلان 54,20054,50054,35009:57
مازندران 52,00053,00052,50009:57
اصفهان 57,00057,00057,00009:57
يزد 55,00055,00055,00009:57
همدان 54,00054,00054,00009:57
سمنان 49,50050,50050,00009:57
قزوين 52,00053,00052,50009:57
اردبيل 55,00055,00055,00009:57
خوزستان 59,00059,00059,00009:57
کردستان 54,50055,00054,75009:57
قم 55,00056,00055,50009:57
گلستان 53,00053,00053,00009:57
کرمان 58,00058,00058,00009:57
مرکزي 54,00054,00054,00009:57
خراسان رضوی 53,00053,00053,00009:57
فارس 60,00060,00060,00009:57
کرمانشاه 53,00054,00053,50009:57
خراسان جنوبي 55,00055,00055,00009:57
لرستان 56,00056,00056,00009:57
بوشهر 60,00060,00060,00009:57
کهکیلویه و بویر احمد 61,00061,00061,00009:57
چهارمحال بختياري 57,00057,00057,00009:57
میانگین 55,29655,296
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ زنده  

از تاریخ 1396/01/02 تا تاریخ 1397/01/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده ۹۶/۱۲/۲۸495006100054735-3565226350404522144894645596

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com