نمودار مرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۴ روز پنجشنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 144,000215,000179,50012:02
آذربايجان شرقي 144,000144,000144,00012:02
آذربايجان غربي 150,000160,000155,00012:02
گيلان 144,000205,000174,50012:02
مازندران 184,500185,500185,00012:02
اصفهان 145,000165,000155,00012:02
همدان 145,000190,000167,50012:02
سمنان 131,000140,000135,50012:02
قزوين 170,000210,000190,00012:02
اردبيل 144,500145,500145,00012:02
کردستان 182,500183,500183,00012:02
قم 141,500142,500142,00012:02
گلستان 189,500190,500190,00012:02
مرکزي 174,500175,500175,00012:02
فارس 189,500190,500190,00012:02
کرمانشاه 160,000183,000171,50012:02
خراسان جنوبي 143,500144,500144,00012:02
لرستان 159,500160,500160,00012:02
بوشهر 177,500178,500178,00012:02
کهکیلویه و بویر احمد 168,000170,000169,00012:02
چهارمحال بختياري 179,500180,500180,00012:02
هرمزگان 169,500170,500170,00012:02
میانگین 167,432167,432
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ زنده  

از تاریخ 1398/12/16 تا تاریخ 1399/12/16 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده ۹۹/۱۲/۱۴131000215000167977-3,39517429916203312281013035788065

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com