نمودار مرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۹۸/۰۵/۳۱ روز پنجشنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 102,000104,000103,00010:00
آذربايجان شرقي 108,000108,000108,00010:00
آذربايجان غربي 105,000105,000105,00010:00
مازندران 96,00096,00096,00010:00
اصفهان 106,000106,000106,00010:00
همدان 103,000103,000103,00010:01
قزوين 105,000105,000105,00010:00
اردبيل 102,000102,000102,00010:00
خوزستان 115,000115,000115,00010:00
کردستان 105,000105,000105,00010:00
گلستان 106,000107,000106,50010:00
کرمان 99,000100,00099,50010:00
مرکزي 102,000102,000102,00010:00
فارس 106,000106,000106,00010:00
کرمانشاه 105,000106,000105,50010:00
خراسان جنوبي 92,00092,00092,00010:00
لرستان 103,000103,000103,00010:00
بوشهر 97,00097,00097,00010:00
کهکیلویه و بویر احمد 106,000106,000106,00010:00
چهارمحال بختياري 105,000105,000105,00010:00
هرمزگان 107,000107,000107,00010:00
سیستان و بلوچستان 107,000107,000107,00010:00
میانگین 103,841103,841
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ زنده  

از تاریخ 1397/05/31 تا تاریخ 1398/05/31 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده ۹۸/۰۵/۳۱92000115000103808-65010140989468977028844269189

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com