نمودار مرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۹۹/۰۴/۱۲ روز پنجشنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 116,000117,000116,50010:27
آذربايجان شرقي 123,000125,000124,00010:27
آذربايجان غربي 110,000110,000110,00010:27
گيلان 119,000120,000119,50010:27
مازندران 116,000117,000116,50010:27
اصفهان 118,000118,000118,00012:26
همدان 119,000120,000119,50010:27
سمنان 106,500107,500107,00010:27
قزوين 121,500122,500122,00010:27
اردبيل 124,500125,500125,00010:27
خوزستان 131,500132,500132,00010:27
کردستان 124,500125,500125,00010:27
قم 101,500102,500102,00010:27
گلستان 115,000115,000115,00010:27
مرکزي 120,000122,000121,00010:27
خراسان رضوی 125,000125,000125,00010:38
فارس 120,000120,000120,00010:27
کرمانشاه 116,000116,000116,00010:38
خراسان جنوبي 129,500130,500130,00010:27
لرستان 122,500123,500123,00010:27
بوشهر 120,000120,000120,00010:38
کهکیلویه و بویر احمد 125,000125,000125,00010:27
چهارمحال بختياري 125,000125,000125,00010:27
هرمزگان 115,000115,000115,00010:27
میانگین 119,667119,667
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ زنده  

از تاریخ 1398/04/12 تا تاریخ 1399/04/13 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده ۹۹/۰۴/۱۲10150013250011986830911615582935850108008388065

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com