نمودار مرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۰۱/۰۴/۰۵ روز یکشنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 400,000420,000410,00011:04
آذربايجان شرقي 419,000421,000420,00011:04
آذربايجان غربي 389,000391,000390,00011:04
گيلان 400,000410,000405,00011:04
مازندران 410,000430,000420,00011:04
اصفهان 395,000397,000396,00011:04
همدان 399,000401,000400,00011:04
سمنان 370,000390,000380,00011:04
قزوين 399,000401,000400,00011:04
اردبيل 369,000371,000370,00011:04
ايلام 389,000391,000390,00011:04
خوزستان 399,000401,000400,00011:04
کردستان 379,000381,000380,00011:04
قم 409,000411,000410,00011:04
گلستان 410,000420,000415,00011:04
کرمان 392,000392,200392,10011:04
مرکزي 380,000400,000390,00011:04
خراسان رضوی 370,000390,000380,00011:04
فارس 395,000400,000397,50011:04
کرمانشاه 380,000400,000390,00011:04
خراسان جنوبي 359,000361,000360,00011:04
خراسان شمالی 369,000371,000370,00011:04
لرستان 369,000371,000370,00011:04
بوشهر 409,000411,000410,00011:04
کهکیلویه و بویر احمد 399,000401,000400,00011:04
چهارمحال بختياري 379,000381,000380,00011:04
هرمزگان 349,000351,000350,00011:04
میانگین 391,689391,689
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ زنده  

از تاریخ 1400/04/06 تا تاریخ 1401/04/06 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده ۰۱/۰۴/۰۵34900043000039168912,259372686306129196838261267188854

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com