نمودار مرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰ روز سه شنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 101,000102,000101,50009:58
آذربايجان شرقي 100,000100,000100,00009:58
آذربايجان غربي 100,000100,000100,00009:58
گيلان 88,00088,00088,00009:58
مازندران 97,00097,00097,00009:58
اصفهان 100,000100,000100,00009:58
يزد 102,000102,000102,00009:58
همدان 101,000101,000101,00009:58
سمنان 95,00096,00095,50009:58
قزوين 102,000102,000102,00009:58
اردبيل 103,000103,000103,00009:58
خوزستان 104,000104,000104,00009:58
کردستان 99,00099,00099,00009:58
قم 99,00099,00099,00009:58
گلستان 102,000102,000102,00009:58
مرکزي 98,00098,00098,00009:58
فارس 102,000102,000102,00009:58
کرمانشاه 103,000104,000103,50009:59
خراسان جنوبي 102,000102,000102,00009:58
لرستان 99,00099,00099,00009:58
بوشهر 103,000103,000103,00009:58
چهارمحال بختياري 101,000101,000101,00009:58
سیستان و بلوچستان 105,000105,000105,00009:58
میانگین 100,326100,326
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ زنده  

از تاریخ 1396/11/30 تا تاریخ 1397/11/30 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده ۹۷/۱۱/۳۰88000105000100308-6929770290029677296659948946

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com