نمودار مرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۹۸/۰۱/۳۱ روز شنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 91,00092,00091,50010:02
آذربايجان شرقي 90,00090,00090,00010:02
آذربايجان غربي 90,00090,00090,00010:02
گيلان 87,00087,00087,00010:02
مازندران 87,50087,50087,50010:02
يزد 91,00091,00091,00010:02
همدان 88,00088,00088,00010:02
سمنان 84,00084,00084,00010:02
قزوين 90,00090,00090,00010:02
اردبيل 90,00090,00090,00010:02
خوزستان 88,00088,00088,00010:02
کردستان 84,00084,00084,00010:02
قم 90,00091,00090,50010:02
گلستان 89,00089,00089,00010:02
مرکزي 87,00087,00087,00010:02
خراسان رضوی 90,00090,00090,00010:02
فارس 92,00092,00092,00010:02
کرمانشاه 83,00084,00083,50010:02
خراسان جنوبي 94,00094,00094,00010:02
لرستان 87,00087,00087,00010:02
بوشهر 84,00084,00084,00010:02
کهکیلویه و بویر احمد 90,00090,00090,00010:02
چهارمحال بختياري 89,00089,00089,00010:02
سیستان و بلوچستان 103,000103,000103,00010:02
میانگین 89,16789,167
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ زنده  

از تاریخ 1397/02/02 تا تاریخ 1398/02/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده ۹۸/۰۱/۳۱8300010300089093-1,18592199103952654239219969189

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com