نمودار مرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۹۷/۰۹/۲۵ روز یکشنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 82,00084,00083,00009:53
آذربايجان شرقي 84,00086,00085,00009:53
آذربايجان غربي 86,30086,30086,30009:53
گيلان 81,70082,00081,85009:53
مازندران 82,00083,00082,50009:53
اصفهان 80,00080,00080,00009:53
يزد 80,00080,00080,00009:53
همدان 79,00079,00079,00009:53
زنجان 84,00084,00084,00009:54
سمنان 80,00081,00080,50009:53
قزوين 84,00084,00084,00009:53
اردبيل 84,00084,00084,00009:53
ايلام 80,00080,00080,00009:53
خوزستان 80,00080,00080,00009:53
کردستان 80,00080,00080,00009:53
قم 83,00084,00083,50009:53
گلستان 84,50084,50084,50009:53
مرکزي 79,00079,00079,00009:53
خراسان رضوی 77,00077,00077,00009:53
فارس 80,00080,00080,00009:53
کرمانشاه 79,00080,00079,50009:53
خراسان جنوبي 81,00081,00081,00009:53
لرستان 79,00079,00079,00009:53
بوشهر 78,00078,00078,00009:53
کهکیلویه و بویر احمد 81,00081,00081,00009:53
چهارمحال بختياري 80,00080,00080,00009:55
میانگین 81,25681,256
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ زنده  

از تاریخ 1396/09/26 تا تاریخ 1397/09/26 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده ۹۷/۰۹/۲۵7700086300814702467693469768479586112448946

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com