نمودار مرغ زنده  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۹۷/۰۴/۰۲ روز شنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 47,00048,00047,50009:59
آذربايجان شرقي 47,00049,00048,00009:59
آذربايجان غربي 49,30049,30049,30009:59
گيلان 46,70047,00046,85009:59
مازندران 47,50048,00047,75009:59
اصفهان 45,00045,00045,00009:59
يزد 50,00050,00050,00009:59
همدان 42,00042,00042,00009:59
سمنان 43,00044,00043,50009:59
قزوين 45,00046,00045,50009:59
اردبيل 46,00046,00046,00009:59
خوزستان 47,00047,00047,00009:59
کردستان 45,50045,50045,50009:59
قم 45,00046,00045,50009:59
گلستان 46,00046,00046,00009:59
کرمان 54,20054,20054,20009:59
مرکزي 45,00045,00045,00009:59
خراسان رضوی 49,00049,00049,00009:59
فارس 50,00051,00050,50009:59
کرمانشاه 42,50043,50043,00009:59
خراسان جنوبي 51,00051,00051,00009:59
لرستان 48,50048,50048,50009:59
بوشهر 50,00050,00050,00009:59
کهکیلویه و بویر احمد 51,50051,50051,50009:59
چهارمحال بختياري 49,00049,00049,00009:59
میانگین 47,48447,484
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ زنده  

از تاریخ 1396/04/02 تا تاریخ 1397/04/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده ۹۷/۰۴/۰۲420005420047212-2994721247958475665125648946

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com