نمودار مرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۹۹/۰۱/۲۰ روز چهارشنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 69,00070,00069,50011:07
آذربايجان شرقي 61,50062,50062,00011:07
گيلان 62,00063,00062,50011:07
مازندران 71,00072,00071,50011:07
اصفهان 75,00076,00075,50011:07
يزد 75,00075,00075,00011:07
همدان 70,00072,00071,00011:07
سمنان 72,00073,00072,50011:07
قزوين 71,50072,50072,00011:07
اردبيل 60,00061,00060,50011:07
خوزستان 66,00067,00066,50011:07
کردستان 60,00061,00060,50011:07
قم 57,50058,50058,00011:07
گلستان 75,00076,00075,50011:07
مرکزي 74,00075,00074,50011:07
خراسان رضوی 78,50078,50078,50011:07
فارس 76,00076,00076,00011:07
کرمانشاه 68,00070,00069,00011:07
لرستان 75,00075,00075,00011:07
کهکیلویه و بویر احمد 72,00073,00072,50011:07
چهارمحال بختياري 73,00074,00073,50011:07
میانگین 70,07170,071
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ زنده  

از تاریخ 1398/01/20 تا تاریخ 1399/01/21 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده ۹۹/۰۱/۲۰5750078500694348,9346438884842905866438888065

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com