نمودار مرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۵ روز پنجشنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 92,00093,00092,50010:09
آذربايجان شرقي 90,00090,00090,00010:09
آذربايجان غربي 94,00094,00094,00010:09
مازندران 89,50089,50089,50010:09
اصفهان 93,00093,00093,00010:09
همدان 85,00085,00085,00010:09
سمنان 85,50085,50085,50010:09
قزوين 92,00092,00092,00010:09
اردبيل 90,00090,00090,00010:09
خوزستان 86,00086,00086,00010:09
کردستان 88,00088,00088,00010:09
قم 87,50088,50088,00010:09
گلستان 93,00093,00093,00010:09
کرمان 89,00089,00089,00010:09
مرکزي 87,00087,00087,00010:09
خراسان رضوی 90,50090,50090,50010:09
فارس 88,00088,00088,00010:09
کرمانشاه 88,00089,00088,50010:09
خراسان جنوبي 92,00092,00092,00010:09
لرستان 87,00087,00087,00010:09
بوشهر 86,00086,00086,00010:09
کهکیلویه و بویر احمد 91,00091,00091,00010:09
چهارمحال بختياري 91,00091,00091,00010:09
هرمزگان 92,00092,00092,00010:09
سیستان و بلوچستان 97,00097,00097,00010:09
میانگین 89,82089,820
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ زنده  

از تاریخ 1397/07/26 تا تاریخ 1398/07/26 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده ۹۸/۰۷/۲۵85000970008980409067894058921998957069189

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com