نمودار مرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۹۹/۰۷/۰۲ روز چهارشنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 121,000121,500121,25010:24
آذربايجان غربي 122,000122,000122,00010:24
گيلان 122,500123,500123,00010:24
مازندران 122,000123,000122,50010:24
اصفهان 121,500122,500122,00010:24
همدان 122,500123,500123,00010:24
سمنان 122,500123,500123,00010:24
قزوين 126,500127,500127,00010:24
اردبيل 121,500122,500122,00010:24
خوزستان 127,500128,500128,00010:24
کردستان 124,500125,500125,00010:24
گلستان 120,000121,000120,50010:34
مرکزي 122,500123,500123,00010:24
خراسان رضوی 117,000117,000117,00010:24
فارس 125,000125,000125,00010:24
کرمانشاه 125,000126,000125,50010:24
خراسان جنوبي 117,500118,500118,00010:24
لرستان 125,000126,000125,50010:24
بوشهر 119,500120,500120,00010:24
کهکیلویه و بویر احمد 124,500125,500125,00010:24
چهارمحال بختياري 120,500121,500121,00010:24
هرمزگان 123,000123,000123,00010:24
میانگین 122,830122,830
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ زنده  

از تاریخ 1398/07/02 تا تاریخ 1399/07/03 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده ۹۹/۰۷/۰۲1170001285001229381051228841228106713610010088065

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com