نمودار مرغ کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰ روز سه شنبه

استان / نام محصول کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 141,000151,000146,00010:04
آذربايجان شرقي 138,000140,000139,00010:04
آذربايجان غربي 135,000137,000136,00010:04
گيلان 118,800120,800119,80010:04
مازندران 129,000132,000130,50010:04
اصفهان 141,700145,700143,70010:04
يزد 143,000148,000145,50010:04
همدان 133,000139,000136,00010:04
سمنان 136,500147,000141,75010:04
قزوين 131,500140,000135,75010:04
اردبيل 127,000132,000129,50010:04
خوزستان 141,000143,000142,00010:04
کردستان 135,600140,600138,10010:04
قم 144,500146,500145,50010:04
مرکزي 132,000138,000135,00010:04
فارس 144,400149,400146,90010:04
کرمانشاه 145,000150,000147,50010:04
خراسان جنوبي 143,500155,000149,25010:04
لرستان 136,000137,000136,50010:04
بوشهر 141,000145,000143,00010:04
چهارمحال بختياري 143,500145,500144,50010:04
سیستان و بلوچستان 139,400141,400140,40010:04
میانگین 139,643139,643
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ کشتار  

از تاریخ 1396/11/30 تا تاریخ 1397/11/30 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ کشتار ۹۷/۱۱/۳۰118800155000139643-1,182135190126000956119518171447

نمودار مرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com