نمودار مرغ کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۰۱/۰۴/۰۵ روز یکشنبه

استان / نام محصول کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 555,000600,000577,50011:14
آذربايجان شرقي 500,000570,000535,00011:14
آذربايجان غربي 540,000560,000550,00011:14
گيلان 553,000583,000568,00011:14
مازندران 576,000598,000587,00011:14
اصفهان 557,000598,000577,50011:14
همدان 550,000600,000575,00011:14
سمنان 555,000590,000572,50011:14
قزوين 515,000615,000565,00011:14
اردبيل 490,000530,000510,00011:14
ايلام 550,000570,000560,00011:14
خوزستان 560,000580,000570,00011:14
کردستان 542,000570,000556,00011:14
قم 570,000590,000580,00011:14
گلستان 550,000598,000574,00011:14
کرمان 545,500576,500561,00011:14
مرکزي 530,000540,000535,00011:14
خراسان رضوی 490,000530,000510,00011:14
فارس 564,000620,000592,00011:14
کرمانشاه 550,000570,000560,00011:14
خراسان جنوبي 532,000574,000553,00011:14
خراسان شمالی 474,500511,000492,75011:14
لرستان 520,000555,000537,50011:14
بوشهر 550,000560,000555,00011:14
کهکیلویه و بویر احمد 545,000560,000552,50011:14
چهارمحال بختياري 523,000558,000540,50011:14
هرمزگان 498,500538,500518,50011:14
میانگین 554,269554,269
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ کشتار  

از تاریخ 1400/04/06 تا تاریخ 1401/04/06 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ کشتار ۰۱/۰۴/۰۵47450062000055426913,119532504442302284377380384268630

نمودار مرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com