نمودار مرغ کشتار  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 73,00085,00079,00010:04
آذربايجان شرقي 73,00078,00075,50010:04
آذربايجان غربي 82,00083,00082,50010:04
گيلان 73,50075,50074,50010:04
مازندران 69,50070,50070,00010:04
اصفهان 82,40085,40083,90010:04
يزد 78,00082,00080,00010:04
سمنان 75,00081,00078,00010:04
قزوين 74,50076,50075,50010:04
اردبيل 70,00077,00073,50010:04
خوزستان 82,00084,00083,00010:04
کردستان 78,00082,00080,00010:04
قم 83,00085,00084,00010:04
گلستان 71,50078,50075,00010:04
کرمان 75,50080,50078,00010:04
مرکزي 74,00079,00076,50010:04
خراسان رضوی 75,00078,00076,50010:04
فارس 86,50088,50087,50010:04
کرمانشاه 72,00076,00074,00010:04
خراسان جنوبي 76,70083,00079,85010:04
لرستان 80,10080,60080,35010:04
بوشهر 84,00088,00086,00010:04
کهکیلویه و بویر احمد 83,00089,00086,00010:04
چهارمحال بختياري 81,50082,50082,00010:04
میانگین 79,21379,213
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ کشتار  

از تاریخ 1396/01/02 تا تاریخ 1397/01/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ کشتار ۹۶/۱۲/۲۸695008900079213-5797584173199753387144766688

نمودار مرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com