نمودار مرغ کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۵ روز پنجشنبه

استان / نام محصول کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 124,000134,000129,00010:15
آذربايجان شرقي 125,000127,000126,00010:15
آذربايجان غربي 124,000129,000126,50010:15
مازندران 124,500126,500125,50010:15
اصفهان 126,500131,500129,00010:15
يزد 120,000129,000124,50010:15
همدان 112,000119,000115,50010:15
سمنان 120,000129,000124,50010:15
قزوين 119,000127,500123,25010:15
اردبيل 118,000125,000121,50010:15
خوزستان 121,500123,500122,50010:15
کردستان 121,100126,100123,60010:15
قم 128,000130,000129,00010:15
گلستان 123,000130,000126,50010:15
مرکزي 124,000129,000126,50010:15
فارس 125,700127,000126,35010:15
کرمانشاه 128,000133,000130,50010:15
خراسان جنوبي 129,000137,000133,00010:15
لرستان 118,000123,000120,50010:15
بوشهر 119,000123,000121,00010:15
کهکیلویه و بویر احمد 127,000133,000130,00010:15
چهارمحال بختياري 127,500129,500128,50010:15
هرمزگان 130,000139,000134,50010:15
سیستان و بلوچستان 126,600136,600131,60010:15
میانگین 126,221126,221
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ کشتار  

از تاریخ 1397/07/26 تا تاریخ 1398/07/26 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ کشتار ۹۸/۰۷/۲۵11200013900012622112512722413113112623912410898924

نمودار مرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com