نمودار مرغ کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۲ روز سه شنبه

استان / نام محصول کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 290,000320,000305,00010:37
آذربايجان شرقي 187,000204,000195,50010:37
آذربايجان غربي 194,000204,000199,00010:37
گيلان 277,000287,000282,00010:37
مازندران 271,000281,000276,00010:37
اصفهان 203,000215,000209,00010:37
همدان 235,000250,000242,50010:37
سمنان 192,000204,000198,00010:37
قزوين 224,000235,000229,50010:37
اردبيل 235,000245,000240,00010:37
کردستان 240,800252,800246,80010:37
قم 198,000204,000201,00010:37
گلستان 194,000204,000199,00011:59
مرکزي 230,000270,000250,00010:37
فارس 214,400229,400221,90010:37
کرمانشاه 235,000245,000240,00010:37
خراسان جنوبي 202,300218,500210,40010:37
لرستان 220,000230,000225,00010:37
بوشهر 245,000255,000250,00010:37
کهکیلویه و بویر احمد 220,000230,000225,00010:37
چهارمحال بختياري 242,000250,000246,00010:37
هرمزگان 219,000230,000224,50010:37
میانگین 232,550232,550
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ کشتار  

از تاریخ 1398/12/13 تا تاریخ 1399/12/13 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ کشتار ۹۹/۱۲/۱۲187000320000232550432232906219138173071178789123821

نمودار مرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com