نمودار مرغ کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۹۸/۰۵/۳۱ روز پنجشنبه

استان / نام محصول کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 139,000149,000144,00010:04
آذربايجان شرقي 150,000153,000151,50010:04
آذربايجان غربي 142,000144,000143,00010:04
مازندران 132,000135,000133,50010:04
اصفهان 139,700149,000144,35010:04
يزد 125,000129,000127,00010:04
همدان 130,000139,000134,50010:04
قزوين 133,500142,000137,75010:04
اردبيل 125,000130,000127,50010:04
خوزستان 154,000156,000155,00010:04
کردستان 143,500148,500146,00010:04
گلستان 122,000129,000125,50010:04
مرکزي 135,000140,000137,50010:04
فارس 145,000149,700147,35010:04
کرمانشاه 140,000145,000142,50010:04
خراسان جنوبي 132,500143,500138,00010:04
لرستان 140,000145,000142,50010:04
کهکیلویه و بویر احمد 142,000148,000145,00010:04
چهارمحال بختياري 145,000147,000146,00010:04
هرمزگان 150,000160,000155,00010:04
سیستان و بلوچستان 151,200163,500157,35010:04
میانگین 141,943141,943
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ کشتار  

از تاریخ 1397/05/31 تا تاریخ 1398/05/31 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ کشتار ۹۸/۰۵/۳۱122000163500141943-1,19013953812387813519012195998924

نمودار مرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com