نمودار مرغ کشتار  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۹۷/۰۴/۰۲ روز شنبه

استان / نام محصول کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 62,00075,00068,50010:06
آذربايجان شرقي 72,00076,00074,00010:06
آذربايجان غربي 71,00072,00071,50010:06
گيلان 63,00065,00064,00010:06
مازندران 63,50064,50064,00010:06
اصفهان 66,50071,50069,00010:06
يزد 72,50076,50074,50010:06
همدان 62,00067,00064,50010:06
زنجان 62,50064,00063,25010:06
سمنان 67,00072,00069,50010:06
قزوين 60,00067,00063,50010:06
اردبيل 59,00062,00060,50010:06
خوزستان 71,00076,00073,50010:06
کردستان 63,70068,70066,20010:06
قم 66,00068,00067,00010:06
گلستان 61,50068,50065,00010:06
کرمان 67,00072,00069,50010:06
مرکزي 63,00068,00065,50010:06
خراسان رضوی 70,00073,00071,50010:06
فارس 73,20074,50073,85010:06
کرمانشاه 60,00064,00062,00010:06
خراسان جنوبي 73,60079,50076,55010:06
لرستان 70,00071,50070,75010:06
بوشهر 74,00078,00076,00010:06
کهکیلویه و بویر احمد 74,00080,00077,00010:06
چهارمحال بختياري 71,00073,00072,00010:06
میانگین 68,96568,965
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ کشتار  

از تاریخ 1396/04/02 تا تاریخ 1397/04/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ کشتار ۹۷/۰۴/۰۲590008000068965-4856896570501693087431171447

نمودار مرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com