نمودار مرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۳ روز سه شنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 92,00093,00092,50009:53
آذربايجان شرقي 90,00090,00090,00009:53
آذربايجان غربي 94,00094,00094,00009:53
مازندران 87,50087,50087,50009:53
اصفهان 94,00094,00094,00009:53
همدان 86,00086,00086,00009:53
سمنان 85,50085,50085,50009:53
قزوين 92,00092,00092,00009:53
اردبيل 90,00090,00090,00009:53
خوزستان 85,00085,00085,00009:53
کردستان 88,00088,00088,00009:53
قم 87,50088,50088,00009:53
گلستان 92,00092,00092,00009:53
کرمان 91,00091,00091,00009:53
مرکزي 87,00087,00087,00009:53
خراسان رضوی 87,50087,50087,50009:53
فارس 89,00089,00089,00009:53
کرمانشاه 88,00089,00088,50009:53
خراسان جنوبي 92,00092,00092,00009:53
لرستان 87,00087,00087,00009:53
بوشهر 86,00086,00086,00009:53
کهکیلویه و بویر احمد 91,00091,00091,00009:53
چهارمحال بختياري 91,00091,00091,00009:53
هرمزگان 92,00092,00092,00009:53
سیستان و بلوچستان 97,00097,00097,00009:53
میانگین 89,74089,740
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ زنده  

از تاریخ 1397/07/23 تا تاریخ 1398/07/23 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده ۹۸/۰۷/۲۳850009700089732-369076794058921998956769189

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com