نمودار مرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۰۲/۰۱/۰۹ روز چهارشنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 440,000460,000450,00012:22
آذربايجان شرقي 469,000471,000470,00012:22
آذربايجان غربي 480,000490,000485,00012:22
گيلان 459,000461,000460,00012:22
مازندران 440,000450,000445,00012:22
اصفهان 445,000455,000450,00012:22
يزد 469,000471,000470,00012:22
همدان 450,000460,000455,00012:22
زنجان 454,000456,000455,00012:22
سمنان 430,000460,000445,00012:22
قزوين 470,000480,000475,00012:22
اردبيل 469,000471,000470,00012:22
ايلام 479,000481,000480,00012:22
خوزستان 479,000481,000480,00012:22
کردستان 449,000451,000450,00012:22
قم 469,000471,000470,00012:22
گلستان 425,000435,000430,00012:22
کرمان 467,000469,000468,00012:22
مرکزي 449,000451,000450,00012:22
خراسان رضوی 470,000480,000475,00012:22
فارس 480,000490,000485,00012:22
خراسان جنوبي 439,000441,000440,00012:22
لرستان 450,000460,000455,00012:22
بوشهر 489,000491,000490,00012:22
کهکیلویه و بویر احمد 470,000480,000475,00012:22
چهارمحال بختياري 435,000437,000436,00012:22
هرمزگان 459,000461,000460,00012:22
میانگین 462,000462,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ زنده  

از تاریخ 1401/01/10 تا تاریخ 1402/01/10 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده ۰۲/۰۱/۰۹4250004910004620002,276460147453497450515460147368151

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com