نمودار مرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۹۹/۰۱/۱۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 57,00058,00057,50010:11
آذربايجان شرقي 65,00066,00065,50010:11
گيلان 57,00058,00057,50010:11
مازندران 55,50056,50056,00010:11
اصفهان 60,00061,00060,50010:11
همدان 52,00053,00052,50010:11
سمنان 55,00056,00055,50010:11
قزوين 57,00058,00057,50010:11
اردبيل 63,00064,00063,50010:11
خوزستان 67,00068,00067,50010:11
کردستان 57,00058,00057,50010:11
قم 58,00059,00058,50010:11
گلستان 59,00060,00059,50010:11
مرکزي 59,00060,00059,50010:11
فارس 70,00070,00070,00010:11
کرمانشاه 55,00056,00055,50010:11
لرستان 59,00060,00059,50010:11
کهکیلویه و بویر احمد 66,00067,00066,50010:11
چهارمحال بختياري 66,00067,00066,50010:11
میانگین 60,34260,342
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ زنده  

از تاریخ 1398/01/17 تا تاریخ 1399/01/18 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده ۹۹/۰۱/۱۸520007000060081-6756428484842905866428488065

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com