نمودار مرغ زنده  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۱ روز سه شنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 85,00086,00085,50009:51
آذربايجان شرقي 82,00082,00082,00009:51
آذربايجان غربي 86,00086,00086,00009:51
گيلان 83,00083,00083,00009:51
مازندران 83,00083,00083,00009:51
اصفهان 91,00091,00091,00009:51
همدان 74,00074,00074,00009:51
سمنان 83,00083,00083,00009:51
قزوين 86,00086,00086,00009:51
اردبيل 79,00079,00079,00009:51
خوزستان 77,00077,00077,00009:51
کردستان 80,00080,00080,00009:51
قم 85,00085,00085,00009:51
گلستان 85,00086,00085,50009:51
مرکزي 85,00085,00085,00009:51
خراسان رضوی 83,50083,50083,50009:51
فارس 86,00086,00086,00009:51
کرمانشاه 77,00078,00077,50009:51
خراسان جنوبي 90,00090,00090,00009:51
لرستان 82,00082,00082,00009:51
بوشهر 80,00080,00080,00009:51
کهکیلویه و بویر احمد 87,00087,00087,00009:51
چهارمحال بختياري 85,00085,00085,00009:51
هرمزگان 88,00088,00088,00009:51
سیستان و بلوچستان 97,00097,00097,00009:51
میانگین 84,04084,040
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ زنده  

از تاریخ 1397/11/01 تا تاریخ 1398/11/01 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده ۹۸/۱۱/۰۱740009700083911-14683911850101014098877469189

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com