نمودار مرغ کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۳ روز سه شنبه

استان / نام محصول کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 120,000129,000124,50009:56
آذربايجان شرقي 125,000127,000126,00009:56
آذربايجان غربي 124,000129,000126,50009:56
مازندران 120,000123,000121,50009:56
اصفهان 126,500131,500129,00009:56
يزد 125,000129,000127,00009:56
همدان 115,000125,000120,00009:56
سمنان 120,000129,000124,50009:56
قزوين 119,000127,500123,25009:56
اردبيل 118,000125,000121,50009:56
خوزستان 120,000122,000121,00009:56
کردستان 121,100126,100123,60009:56
قم 128,000130,000129,00009:56
گلستان 123,000130,000126,50009:56
مرکزي 124,000129,000126,50009:56
فارس 125,700127,000126,35009:56
کرمانشاه 128,000133,000130,50009:56
خراسان جنوبي 129,000137,000133,00009:56
لرستان 115,000120,000117,50009:56
بوشهر 119,000123,000121,00009:56
کهکیلویه و بویر احمد 127,000133,000130,00009:56
چهارمحال بختياري 128,000130,000129,00009:56
هرمزگان 130,000139,000134,50009:56
سیستان و بلوچستان 126,600136,600131,60009:56
میانگین 125,992125,992
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ کشتار  

از تاریخ 1397/07/23 تا تاریخ 1398/07/23 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ کشتار ۹۸/۰۷/۲۳115000139000125992-2112733313113112623912407998924

نمودار مرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com