نمودار مرغ کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۹۹/۰۱/۲۰ روز چهارشنبه

استان / نام محصول کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 100,000110,000105,00011:18
آذربايجان شرقي 94,000129,000111,50011:18
گيلان 88,00095,00091,50011:18
مازندران 101,000121,000111,00011:18
اصفهان 108,000116,000112,00011:18
يزد 108,000117,000112,50011:18
همدان 85,00095,00090,00011:18
سمنان 106,000115,000110,50011:18
قزوين 98,000106,500102,25011:18
اردبيل 75,00080,00077,50011:18
خوزستان 98,000101,00099,50011:18
کردستان 100,700108,200104,45011:18
قم 94,00097,00095,50011:18
گلستان 96,000106,000101,00011:18
مرکزي 100,000105,000102,50011:18
فارس 124,200129,000126,60011:18
کرمانشاه 85,00095,00090,00011:18
لرستان 105,000110,000107,50011:19
بوشهر 96,000101,00098,50011:18
چهارمحال بختياري 114,000116,000115,00011:18
میانگین 103,215103,215
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ کشتار  

از تاریخ 1398/01/20 تا تاریخ 1399/01/21 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ کشتار ۹۹/۰۱/۲۰750001290001032159,7019995012345812710499950123821

نمودار مرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com