نمودار مرغ کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۴ روز پنجشنبه

استان / نام محصول کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 300,000330,000315,00010:27
آذربايجان شرقي 187,000204,000195,50010:27
آذربايجان غربي 200,000204,000202,00010:27
گيلان 277,000287,000282,00010:27
مازندران 250,000260,000255,00010:27
اصفهان 203,000215,000209,00010:27
همدان 235,000250,000242,50010:27
سمنان 192,000204,000198,00010:27
قزوين 224,000235,000229,50010:27
اردبيل 200,000204,000202,00010:27
کردستان 251,300263,300257,30010:27
قم 198,000204,000201,00010:27
گلستان 194,000204,000199,00010:27
مرکزي 230,000250,000240,00010:27
فارس 214,400229,400221,90010:27
کرمانشاه 235,000245,000240,00010:27
خراسان جنوبي 202,300218,500210,40010:27
لرستان 220,000230,000225,00010:27
بوشهر 245,000255,000250,00010:27
کهکیلویه و بویر احمد 220,000230,000225,00010:27
چهارمحال بختياري 242,000250,000246,00010:27
هرمزگان 239,600260,000249,80010:27
میانگین 231,632231,632
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ کشتار  

از تاریخ 1398/12/16 تا تاریخ 1399/12/16 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ کشتار ۹۹/۱۲/۱۴187000330000231632-1,750232832219138173071179192123821

نمودار مرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com