نمودار مرغ کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۹۹/۰۹/۰۸ روز شنبه

استان / نام محصول کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 275,000282,000278,50010:25
آذربايجان غربي 250,000260,000255,00010:25
گيلان 256,500266,000261,25010:25
مازندران 265,000275,000270,00010:25
اصفهان 275,600290,000282,80010:25
همدان 230,000250,000240,00010:25
قزوين 269,000280,000274,50010:25
اردبيل 265,000275,000270,00010:25
خوزستان 270,000275,000272,50010:25
کردستان 234,500246,500240,50010:25
گلستان 220,000230,000225,00011:18
مرکزي 270,000280,000275,00010:25
فارس 262,500283,500273,00010:25
کرمانشاه 270,000280,000275,00010:25
خراسان جنوبي 250,300271,000260,65010:25
لرستان 230,000240,000235,00010:25
بوشهر 232,000239,000235,50010:25
کهکیلویه و بویر احمد 270,000280,000275,00010:25
چهارمحال بختياري 276,500278,500277,50010:25
هرمزگان 301,300310,300305,80010:25
میانگین 264,125264,125
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ کشتار  

از تاریخ 1398/09/07 تا تاریخ 1399/09/08 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ کشتار ۹۹/۰۹/۰۸220000310300264125-8,288286832236944121718165076123821

نمودار مرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com