نمودار مرغ کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۹۹/۰۷/۰۲ روز چهارشنبه

استان / نام محصول کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 171,000180,000175,50010:27
آذربايجان غربي 160,000165,000162,50010:27
گيلان 162,500172,500167,50010:27
مازندران 166,000176,000171,00010:27
اصفهان 173,400183,700178,55010:27
همدان 160,000175,000167,50010:27
سمنان 173,000183,000178,00010:27
قزوين 166,000177,000171,50010:27
اردبيل 165,000175,000170,00010:27
خوزستان 178,000188,000183,00010:27
کردستان 175,000182,500178,75010:27
گلستان 162,000172,000167,00010:35
مرکزي 170,000180,000175,00010:27
خراسان رضوی 156,000161,000158,50010:27
فارس 160,200170,200165,20010:27
کرمانشاه 184,000189,000186,50010:27
خراسان جنوبي 167,500181,000174,25010:27
لرستان 175,000182,000178,50010:27
بوشهر 165,000171,000168,00010:27
کهکیلویه و بویر احمد 170,000180,000175,00010:27
چهارمحال بختياري 177,000183,000180,00010:27
هرمزگان 176,000185,000180,50010:27
میانگین 173,284173,284
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ کشتار  

از تاریخ 1398/07/02 تا تاریخ 1399/07/03 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ کشتار ۹۹/۰۷/۰۲156000189000173284251173156173071102159143975123821

نمودار مرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com