نمودار مرغ کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۰۳/۰۳/۰۱ روز سه شنبه

استان / نام محصول کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 800,000910,000855,00010:54
آذربايجان شرقي 780,000820,000800,00010:54
آذربايجان غربي 800,000820,000810,00010:54
گيلان 750,000800,000775,00010:54
مازندران 790,000870,000830,00010:54
اصفهان 780,000829,000804,50010:54
يزد 765,000805,000785,00010:54
همدان 800,000850,000825,00010:54
زنجان 800,000850,000825,00010:54
سمنان 785,000825,000805,00010:54
قزوين 805,000855,000830,00010:54
اردبيل 785,000845,000815,00010:54
ايلام 765,000805,000785,00010:54
خوزستان 810,000840,000825,00010:54
کردستان 802,000832,000817,00010:54
قم 785,000800,000792,50010:54
گلستان 760,000800,000780,00010:54
کرمان 799,000856,000827,50010:54
مرکزي 820,000850,000835,00010:54
خراسان رضوی 770,000810,000790,00010:54
فارس 827,000870,000848,50010:54
کرمانشاه 820,000850,000835,00010:54
خراسان جنوبي 775,000820,000797,50010:54
لرستان 800,000830,000815,00010:54
بوشهر 790,000830,000810,00010:54
کهکیلویه و بویر احمد 800,000850,000825,00010:54
چهارمحال بختياري 777,800812,800795,30010:54
میانگین 812,511812,511
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ کشتار  

از تاریخ 1404/03/01 تا تاریخ 1403/03/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ کشتار ۰۳/۰۳/۰۱750000910000812511-93812511783551854635790253792818

نمودار مرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com