نمودار مرغ کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۹۸/۰۹/۱۹ روز سه شنبه

استان / نام محصول کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 118,000129,000123,50009:58
آذربايجان شرقي 117,000129,000123,00009:58
آذربايجان غربي 117,000129,000123,00009:58
گيلان 120,000129,000124,50009:58
مازندران 120,000125,000122,50009:58
اصفهان 120,000129,000124,50009:58
يزد 120,000129,000124,50009:58
همدان 123,000129,000126,00009:58
سمنان 120,000129,000124,50009:58
قزوين 119,000127,500123,25009:58
اردبيل 110,000115,000112,50009:58
خوزستان 131,000136,000133,50009:58
کردستان 113,200118,200115,70009:58
قم 123,000126,000124,50009:58
گلستان 122,000129,000125,50009:58
مرکزي 115,000120,000117,50009:58
فارس 125,700127,000126,35009:58
کرمانشاه 110,000115,000112,50009:58
خراسان جنوبي 129,000139,500134,25009:58
لرستان 117,000120,000118,50009:58
بوشهر 116,000124,000120,00009:58
کهکیلویه و بویر احمد 119,000125,000122,00009:58
چهارمحال بختياري 124,000126,000125,00009:58
هرمزگان 124,000135,000129,50009:58
سیستان و بلوچستان 138,900150,000144,45009:58
میانگین 124,040124,040
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ کشتار  

از تاریخ 1397/09/19 تا تاریخ 1398/09/19 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ کشتار ۹۸/۰۹/۱۹1100001500001240401,37612426112675511080412447698924

نمودار مرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com