نمودار مرغ کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۰۲/۰۱/۰۹ روز چهارشنبه

استان / نام محصول کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 600,000680,000640,00012:21
آذربايجان شرقي 590,000640,000615,00012:21
آذربايجان غربي 630,000650,000640,00012:21
گيلان 600,000640,000620,00012:21
مازندران 618,000680,000649,00012:21
اصفهان 627,000660,000643,50012:21
يزد 637,000665,000651,00012:21
همدان 640,000650,000645,00012:21
زنجان 630,000660,000645,00012:21
سمنان 602,000630,000616,00012:21
قزوين 635,000680,000657,50012:21
اردبيل 590,000650,000620,00012:21
ايلام 620,000640,000630,00012:21
خوزستان 620,000640,000630,00012:21
کردستان 622,000650,000636,00012:21
قم 645,000675,000660,00012:21
گلستان 590,000635,000612,50012:21
کرمان 647,000680,000663,50012:21
مرکزي 600,000630,000615,00012:21
خراسان رضوی 630,000670,000650,00012:21
فارس 660,000710,000685,00012:21
خراسان جنوبي 618,000648,000633,00012:21
لرستان 600,000630,000615,00012:21
بوشهر 656,000686,000671,00012:21
کهکیلویه و بویر احمد 670,000690,000680,00012:21
چهارمحال بختياري 615,000650,000632,50012:21
هرمزگان 647,000698,000672,50012:21
میانگین 641,778641,778
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ کشتار  

از تاریخ 1401/01/10 تا تاریخ 1402/01/10 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ کشتار ۰۲/۰۱/۰۹5900007100006417784,175640337630998628875640337526763

نمودار مرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com