نمودار مرغ کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۹۹/۰۴/۱۲ روز پنجشنبه

استان / نام محصول کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 166,000177,000171,50010:36
آذربايجان شرقي 180,000184,000182,00010:36
آذربايجان غربي 145,000150,000147,50010:36
گيلان 158,500168,500163,50010:36
مازندران 159,000169,000164,00010:36
اصفهان 150,000161,000155,50010:36
همدان 140,000150,000145,00010:36
سمنان 147,000157,000152,00010:36
قزوين 166,000176,000171,00010:36
اردبيل 155,000165,000160,00010:36
خوزستان 186,000190,000188,00010:36
کردستان 175,000182,500178,75010:36
قم 152,000155,000153,50010:36
گلستان 146,000155,000150,50010:36
مرکزي 175,000185,000180,00010:36
فارس 149,000160,000154,50010:36
کرمانشاه 165,000175,000170,00010:36
خراسان جنوبي 174,000190,000182,00010:36
لرستان 170,000175,000172,50010:36
بوشهر 175,000185,000180,00010:36
کهکیلویه و بویر احمد 160,000169,000164,50010:36
چهارمحال بختياري 161,000163,000162,00010:36
هرمزگان 165,300174,300169,80010:36
میانگین 166,002166,002
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ کشتار  

از تاریخ 1398/04/12 تا تاریخ 1399/04/13 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ کشتار ۹۹/۰۴/۱۲140000190000165544-506160598121718121987118592123821

نمودار مرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com