نمودار پودر چربی  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت پودر چربی در تاریخ ۹۸/۰۱/۲۸ روز چهارشنبه

استان / نام محصول خالص میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 115,000125,000120,00015:56
بندر عباس 110,000120,000115,00015:56
میانگین 117,500117,500
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار پودر چربی  

از تاریخ 1397/01/29 تا تاریخ 1398/01/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت پودر چربی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
پودر چربی ۹۸/۰۱/۲۸11000012500011750001175001175007475011750085649

نمودار پودر چربی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com