نمودار کاه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کاه در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۳ روز سه شنبه

استان / نام محصول کاه داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 5,5006,0005,75015:27
همدان 4,5005,0004,75015:27
سمنان 5,5006,0005,75015:27
فارس 7,5008,5008,00015:27
کرمانشاه 5,5006,0005,75015:27
خراسان رضوی 6,5007,0006,75015:27
قم 5,5006,0005,75015:27
کردستان 7,5007,6007,55015:27
میانگین 6,2566,256
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کاه  

از تاریخ 1397/07/23 تا تاریخ 1398/07/23 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کاه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کاه ۹۸/۰۷/۲۳4500850062563162066007637561715698

نمودار کاه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com