نمودار کاه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کاه در تاریخ ۹۷/۰۹/۲۱ روز چهارشنبه

استان / نام محصول کاه داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 5,5006,0005,75016:07
همدان 4,2004,5004,35016:07
سمنان 5,3005,5005,40016:07
فارس 8,0009,0008,50016:07
خراسان رضوی 7,5008,0007,75016:07
کردستان 6,3006,5006,40016:07
میانگین 6,3586,358
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کاه  

از تاریخ 1396/09/22 تا تاریخ 1397/09/22 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کاه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کاه ۹۷/۰۹/۲۱420090006358056475050515051302710

نمودار کاه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com