نمودار کاه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کاه در تاریخ ۰۲/۰۹/۱۳ روز دوشنبه

استان / نام محصول کاه داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
سمنان 24,50025,00024,75015:37
فارس 24,00025,00024,50015:37
میانگین 24,62524,625
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کاه  

از تاریخ 1403/09/14 تا تاریخ 1402/09/13 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کاه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کاه ۰۲/۰۹/۱۳24000250002462502387519242185331968431442

نمودار کاه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com