نمودار کاه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کاه در تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰ روز سه شنبه

استان / نام محصول کاه داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 6,0007,0006,50014:39
همدان 4,0004,5004,25014:39
سمنان 5,0005,5005,25014:39
فارس 8,5009,0008,75014:39
کرمانشاه 3,5004,0003,75014:39
خراسان رضوی 7,5008,0007,75014:39
قم 4,5005,0004,75014:39
کردستان 6,9007,0006,95014:39
میانگین 5,9945,994
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کاه  

از تاریخ 1396/11/30 تا تاریخ 1397/11/30 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کاه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کاه ۹۷/۱۱/۳۰350090005994063925933523863925598

نمودار کاه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com