نمودار کاه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کاه در تاریخ ۹۹/۰۹/۰۸ روز شنبه

استان / نام محصول کاه داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
سمنان 19,00020,00019,50012:15
فارس 19,00021,00020,00012:15
خراسان رضوی 22,00023,00022,50012:15
قم 18,00019,00018,50012:15
کردستان 16,00017,00016,50012:15
میانگین 19,40019,400
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کاه  

از تاریخ 1398/09/07 تا تاریخ 1399/09/08 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کاه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کاه ۹۹/۰۹/۰۸160002300019400100192691737912108120917552

نمودار کاه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com