نمودار کاه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کاه در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۵ روز یکشنبه

استان / نام محصول کاه داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
سمنان 13,00014,00013,50015:05
فارس 11,50014,00012,75015:05
قم 12,00012,50012,25015:05
کردستان 10,50011,00010,75015:05
میانگین 12,31312,313
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کاه  

از تاریخ 1398/01/17 تا تاریخ 1399/01/18 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کاه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کاه ۹۸/۱۲/۲۵1050014000123133131200812264600775525698

نمودار کاه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com