نمودار کاه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کاه در تاریخ ۹۸/۰۴/۰۲ روز یکشنبه

استان / نام محصول کاه داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 6,0007,0006,50015:59
همدان 6,0006,5006,25015:59
سمنان 5,5006,0005,75015:59
فارس 6,5007,0006,75015:59
کرمانشاه 5,5006,0005,75015:59
خراسان رضوی 6,5007,0006,75015:59
قم 5,5006,0005,75015:59
کردستان 6,8007,0006,90015:59
میانگین 6,3006,300
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کاه  

از تاریخ 1397/04/03 تا تاریخ 1398/04/03 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کاه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کاه ۹۸/۰۴/۰۲550070006300063006443628964375698

نمودار کاه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com