نمودار کاه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کاه در تاریخ ۹۹/۰۷/۰۲ روز چهارشنبه

استان / نام محصول کاه داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
سمنان 13,00014,00013,50012:45
فارس 14,00015,00014,50012:45
کرمانشاه 13,00013,50013,25012:45
قم 10,00012,00011,00012:45
کردستان 11,00012,50011,75012:45
میانگین 12,80012,800
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کاه  

از تاریخ 1398/07/03 تا تاریخ 1399/07/04 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کاه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کاه ۹۹/۰۷/۰۲1000015000128000128001198112250105247552

نمودار کاه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com