نمودار کاه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کاه در تاریخ ۹۸/۰۱/۳۱ روز شنبه

استان / نام محصول کاه داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 6,0007,0006,50015:36
همدان 5,5006,0005,75015:36
سمنان 5,5006,0005,75015:36
فارس 8,5009,0008,75015:36
کرمانشاه 5,5006,0005,75015:36
خراسان رضوی 8,0008,5008,25015:36
قم 5,5006,0005,75015:36
کردستان 6,5006,7006,60015:36
میانگین 6,6386,638
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کاه  

از تاریخ 1397/02/02 تا تاریخ 1398/02/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کاه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کاه ۹۸/۰۱/۳۱550090006638063756234506863755698

نمودار کاه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com