نمودار کاه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کاه در تاریخ ۹۹/۰۴/۱۷ روز سه شنبه

استان / نام محصول کاه داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 5,0006,0005,50011:10
فارس 4,5005,5005,00011:10
کرمانشاه 7,0007,5007,25011:10
خراسان رضوی 7,5009,0008,25011:14
قم 4,0005,0004,50011:10
کردستان 6,5007,5007,00011:10
میانگین 6,2506,250
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کاه  

از تاریخ 1398/04/17 تا تاریخ 1399/04/18 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کاه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کاه ۹۹/۰۴/۱۷40009000625040090061210812853112767552

نمودار کاه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com