نمودار کاه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کاه در تاریخ ۰۲/۰۱/۰۵ روز شنبه

استان / نام محصول کاه داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
سمنان 27,50028,00027,75015:03
کرمانشاه 17,50018,00017,75015:03
کردستان 19,00020,00019,50015:03
میانگین 21,66721,667
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کاه  

از تاریخ 1401/01/10 تا تاریخ 1402/01/10 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کاه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کاه ۰۲/۰۱/۰۵17500280002166702166725479270982166731442

نمودار کاه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com