نمودار کاه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کاه در تاریخ ۹۸/۰۵/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول کاه داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 5,5006,0005,75017:32
همدان 4,5005,0004,75017:32
سمنان 5,5006,0005,75017:32
فارس 6,4006,5006,45017:32
کرمانشاه 5,5006,0005,75017:32
خراسان رضوی 6,5008,0007,25017:32
قم 5,5006,0005,75017:32
کردستان 6,0007,0006,50017:32
میانگین 5,9945,994
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کاه  

از تاریخ 1397/05/29 تا تاریخ 1398/05/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کاه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کاه ۹۸/۰۵/۲۸450080005994058765983593362025698

نمودار کاه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com