نمودار کاه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کاه در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۳ روز چهارشنبه

استان / نام محصول کاه داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
سمنان 22,00023,00022,50011:30
فارس 22,00024,00023,00011:30
خراسان رضوی 22,50023,50023,00011:30
کردستان 21,00021,50021,25011:30
میانگین 22,43822,438
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کاه  

از تاریخ 1398/12/16 تا تاریخ 1399/12/16 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کاه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کاه ۹۹/۱۲/۱۳2100024000224380222842242911981151297552

نمودار کاه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com