نمودار کنجاله تخم پنبه  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت کنجاله تخم پنبه در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۷ روز یکشنبه

استان / نام محصول قزاقترکمنداخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
خراسان رضوی 14,90015,00014,80014,90012,90013,00014,25018:38
میانگین 14,95014,85012,95014,250
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله تخم پنبه  

از تاریخ 1395/12/30 تا تاریخ 1396/12/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله تخم پنبه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله تخم پنبه ۹۶/۱۲/۲۷12900150001425001425914126132011370514265

نمودار کنجاله تخم پنبه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

 
گلبار شیمی
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com