نمودار کنجاله سویا  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۷ روز سه شنبه

استان / نام محصول کلهرنابدانهیگانه خزراکسدانهاتکاخاور دشتگلبهارپلت آرژانتینیکندوجفول فت میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
گيلان 22,80022,85022,82512:15
اصفهان 23,90024,00023,95012:15
سمنان 22,80022,85022,82512:15
خوزستان 22,90023,00022,95012:15
گلستان 23,00023,05023,80023,90023,43812:15
کرمانشاه 23,00023,05025,20025,30024,13812:15
بندر امام 22,80022,85023,00023,10022,93812:15
البرز 23,80023,90023,85012:15
میانگین 22,92522,82523,02523,85022,95023,85023,95023,05022,82525,25023,402
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله سویا  

از تاریخ 1396/06/28 تا تاریخ 1397/06/28 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله سویا

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا ۹۷/۰۶/۲۷228002530023402272328723250202892358015711

نمودار کنجاله سویا در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com