نمودار کنجاله سویا  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۹۷/۰۴/۰۲ روز شنبه

استان / نام محصول کلهرپلت برزیلینابدانهیگانه خزربه پاکاکسدانهاتکاپلت آرژانتینیکندوجفول فت میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
گيلان 24,50024,60024,55018:51
مازندران 24,00024,10024,05018:51
سمنان 22,95023,05023,00018:51
خوزستان 24,30024,40024,35018:51
گلستان 24,50024,60024,55018:51
کرمانشاه 22,95023,05026,10026,20024,57518:51
بندر امام 22,95023,05025,20025,30025,90026,10024,75018:51
البرز 24,50024,60024,55018:51
میانگین 23,00025,25023,00024,55024,05024,55024,35026,00024,55026,15024,405
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله سویا  

از تاریخ 1396/04/02 تا تاریخ 1397/04/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله سویا

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا ۹۷/۰۴/۰۲229502620024405-452440524445174972387715718

نمودار کنجاله سویا در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com