نمودار کنجاله کلزا  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۷ روز یکشنبه

استان / نام محصول اکسدانهبه پاکبینگلبهارکندوج میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
گيلان 14,30014,40014,35018:31
مازندران 13,20013,30013,25018:31
اصفهان 13,70013,80013,75018:31
گلستان 13,00013,10013,05018:31
البرز 13,10013,20013,15018:31
میانگین 13,15013,25013,05013,75014,35013,510
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله کلزا  

از تاریخ 1395/12/30 تا تاریخ 1396/12/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله کلزا

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله کلزا ۹۶/۱۲/۲۷13000144001351001358914714121031323411520

نمودار کنجاله کلزا در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

 
گلبار شیمی
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com