نمودار گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت گندم در تاریخ ۹۸/۰۱/۳۱ روز شنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 22,00023,00022,50015:18
همدان 22,00022,50022,25015:18
زنجان 20,00020,50020,25015:18
سمنان 20,00020,50020,25015:18
فارس 20,00020,50020,25015:18
کرمانشاه 20,00021,00020,50015:18
خوزستان 20,00021,00020,50015:18
قم 19,00020,00019,50015:18
میانگین 20,75020,750
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گندم  

از تاریخ 1397/02/02 تا تاریخ 1398/02/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گندم ۹۸/۰۱/۳۱19000230002075002041618899129722041614090

نمودار گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com