نمودار گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت گندم در تاریخ ۹۸/۰۹/۱۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 20,00020,50020,25015:02
همدان 19,00019,50019,25015:02
زنجان 18,50019,00018,75015:02
سمنان 17,70018,10017,90015:02
فارس 23,00023,50023,25015:02
کرمانشاه 18,50019,00018,75015:02
قم 18,50019,00018,75015:02
میانگین 19,55719,557
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گندم  

از تاریخ 1397/09/19 تا تاریخ 1398/09/19 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گندم ۹۸/۰۹/۱۸17700235001955701982319141189031897014090

نمودار گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com