نمودار گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت گندم در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۵ روز یکشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 19,00019,50019,25014:58
زنجان 19,00019,50019,25014:58
سمنان 18,50019,00018,75014:58
فارس 23,00025,00024,00014:58
میانگین 20,31320,313
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گندم  

از تاریخ 1398/01/17 تا تاریخ 1399/01/18 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گندم ۹۸/۱۲/۲۵185002500020313-1,1252134920463182031920114090

نمودار گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com