نمودار گندم  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت گندم در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول داخلیخارجی میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 12,00012,15012,07515:18
اصفهان 12,00012,10012,05015:18
همدان 12,00012,20012,10015:18
زنجان 12,20012,30012,25015:18
بندر امام 13,10013,20013,15015:18
کرمانشاه 11,70011,80011,75015:18
خراسان رضوی 11,80011,90011,85015:18
میانگین 12,01313,15012,175
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گندم  

از تاریخ 1395/12/30 تا تاریخ 1396/12/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گندم ۹۶/۱۲/۲۸11700132001217501210012032119271185511074

نمودار گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

 
گلبار شیمی
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com