نمودار گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت گندم در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۷ روز سه شنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 12,40012,50012,45012:17
همدان 12,10012,20012,15012:17
زنجان 12,10012,20012,15012:17
فارس 12,00012,20012,10012:17
کرمانشاه 12,00012,20012,10012:17
خراسان رضوی 12,10012,20012,15012:17
گلستان 12,20012,30012,25012:17
اردبيل 12,20012,30012,25012:17
میانگین 12,20012,200
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گندم  

از تاریخ 1396/06/28 تا تاریخ 1397/06/28 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گندم ۹۷/۰۶/۲۷12000125001220001256412010121001210811855

نمودار گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com