نمودار گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت گندم در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۴ روز چهارشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 18,00020,00019,00016:04
همدان 18,00019,00018,50016:04
زنجان 17,60018,00017,80016:04
سمنان 17,00017,50017,25016:04
فارس 22,00023,00022,50016:04
کرمانشاه 18,00019,00018,50016:04
خوزستان 18,00019,00018,50016:04
قم 17,50018,50018,00016:04
میانگین 18,75618,756
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گندم  

از تاریخ 1397/07/26 تا تاریخ 1398/07/26 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گندم ۹۸/۰۷/۲۴17000230001875601863318203204161886114090

نمودار گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com