نمودار گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت گندم در تاریخ ۹۸/۰۵/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 17,50018,00017,75017:33
همدان 17,30017,50017,40017:33
زنجان 17,80018,00017,90017:33
سمنان 17,00017,50017,25017:33
فارس 21,00022,00021,50017:33
کرمانشاه 17,00017,50017,25017:33
خوزستان 17,00017,50017,25017:33
قم 17,00017,50017,25017:33
میانگین 17,94417,944
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گندم  

از تاریخ 1397/05/29 تا تاریخ 1398/05/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گندم ۹۸/۰۵/۲۸17000220001794401838718594167131905814090

نمودار گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com