نمودار گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت گندم در تاریخ ۹۹/۰۴/۱۷ روز سه شنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 25,00025,40025,20014:13
زنجان 24,50025,00024,75014:13
سمنان 25,00025,20025,10014:13
فارس 24,00025,00024,50014:13
کرمانشاه 24,50025,00024,75014:13
میانگین 24,86024,860
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گندم  

از تاریخ 1398/04/17 تا تاریخ 1399/04/18 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گندم ۹۹/۰۴/۱۷24000254002486002417123950197872345319201

نمودار گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com