نمودار گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت گندم در تاریخ ۰۱/۰۴/۰۵ روز یکشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
زنجان 105,000107,000106,00015:15
سمنان 104,500105,500105,00015:15
کرمانشاه 114,500115,500115,00015:15
میانگین 108,667108,667
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گندم  

از تاریخ 1400/04/06 تا تاریخ 1401/04/06 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گندم ۰۱/۰۴/۰۵104500115500108667-6,0831130911141456208911106656251

نمودار گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com