نمودار گوشت مرغ مادر  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول منجمدزنده میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 66,00067,00046,00047,00056,50015:17
گيلان 46,00047,00046,50015:17
مازندران 66,00067,00046,00047,00056,50015:17
قزوين 66,00067,00046,00047,00056,50015:17
میانگین 66,50046,50055,071
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گوشت مرغ مادر  

از تاریخ 1396/01/02 تا تاریخ 1397/01/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گوشت مرغ مادر

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گوشت مرغ مادر ۹۶/۱۲/۲۸46000670005507105317752071588715197344937

نمودار گوشت مرغ مادر در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com