نمودار گوشت مرغ مادر  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۹۹/۱۱/۰۵ روز یکشنبه

استان / نام محصول منجمدزنده میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 182,000185,000155,000160,000170,50016:16
گيلان 155,000160,000157,50016:16
مازندران 182,000185,000155,000160,000170,50016:16
قزوين 182,000185,000155,000160,000170,50016:16
میانگین 183,500157,500168,643
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گوشت مرغ مادر  

از تاریخ 1398/11/04 تا تاریخ 1399/11/05 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گوشت مرغ مادر

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گوشت مرغ مادر ۹۹/۱۱/۰۵15500018500016864301686431684689482010610294686

نمودار گوشت مرغ مادر در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com