نمودار یونجه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت یونجه در تاریخ ۰۱/۰۴/۰۵ روز یکشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
همدان 60,00060,50060,25015:23
زنجان 72,50073,00072,75015:23
سمنان 59,50060,50060,00015:23
خوزستان 55,00061,00058,00015:23
فارس 64,00065,00064,50015:23
کردستان 63,00063,50063,25015:23
میانگین 63,12563,125
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار یونجه  

از تاریخ 1400/04/06 تا تاریخ 1401/04/06 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت یونجه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
یونجه ۰۱/۰۴/۰۵550007300063125-1,6616428865262631896458351113

نمودار یونجه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com