نمودار یونجه  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت یونجه در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
سمنان 10,00010,50010,25015:17
خوزستان 11,50012,00011,75015:17
خراسان رضوی 11,00011,20011,10015:17
فارس 10,00010,50010,25015:17
میانگین 10,83810,838
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار یونجه  

از تاریخ 1395/12/30 تا تاریخ 1396/12/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت یونجه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
یونجه ۹۶/۱۲/۲۸10000120001083801083810838894294368518

نمودار یونجه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

 
گلبار شیمی
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com