نمودار یونجه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت یونجه در تاریخ ۹۹/۰۹/۰۸ روز شنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
سمنان 29,00031,00030,00012:13
خوزستان 33,50034,50034,00012:13
خراسان رضوی 40,00042,00041,00012:13
فارس 36,00038,00037,00012:13
کرمانشاه 33,00034,00033,50012:13
قم 34,00035,00034,50012:13
کردستان 32,00034,00033,00012:13
میانگین 34,71434,714
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار یونجه  

از تاریخ 1398/09/07 تا تاریخ 1399/09/08 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت یونجه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
یونجه ۹۹/۰۹/۰۸290004200034714-2863413629352215782369322493

نمودار یونجه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com