نمودار یونجه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت یونجه در تاریخ ۹۷/۰۹/۲۱ روز چهارشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 19,00020,00019,50016:08
همدان 17,50018,00017,75016:08
سمنان 18,00019,00018,50016:08
خوزستان 17,50018,00017,75016:08
خراسان رضوی 20,00022,00021,00016:08
فارس 19,00019,50019,25016:08
کرمانشاه 16,50017,00016,75016:08
قم 20,00021,00020,50016:08
میانگین 18,87518,875
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار یونجه  

از تاریخ 1396/09/22 تا تاریخ 1397/09/22 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت یونجه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
یونجه ۹۷/۰۹/۲۱1650022000188750177231315111419124679436

نمودار یونجه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com