نمودار یونجه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت یونجه در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۴ روز چهارشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 21,00025,00023,00016:05
همدان 20,00021,00020,50016:05
زنجان 18,00020,00019,00016:05
سمنان 19,50020,00019,75016:05
خوزستان 19,00020,00019,50016:05
خراسان رضوی 22,00023,00022,50016:05
فارس 22,00025,00023,50016:05
کرمانشاه 22,00023,00022,50016:05
قم 20,00021,00020,50016:05
کردستان 24,00024,80024,40016:05
میانگین 21,51521,515
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار یونجه  

از تاریخ 1397/07/26 تا تاریخ 1398/07/26 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت یونجه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
یونجه ۹۸/۰۷/۲۴18000250002151502128121604214562038015771

نمودار یونجه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com