نمودار یونجه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت یونجه در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۷ روز سه شنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
همدان 12,00012,10012,05012:54
سمنان 11,00011,10011,05012:54
خوزستان 12,20012,40012,30012:54
خراسان رضوی 13,00013,20013,10012:54
فارس 11,50011,70011,60012:54
کرمانشاه 12,20012,50012,35012:54
میانگین 12,07512,075
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار یونجه  

از تاریخ 1396/06/28 تا تاریخ 1397/06/28 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت یونجه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
یونجه ۹۷/۰۶/۲۷1100013200120750120751203710838114159436

نمودار یونجه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com