نمودار یونجه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت یونجه در تاریخ ۰۳/۰۳/۰۱ روز سه شنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
سمنان 119,500120,000119,75014:45
خوزستان 120,000125,000122,50014:45
قم 138,000140,000139,00013:55
میانگین 127,083127,083
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار یونجه  

از تاریخ 1404/03/01 تا تاریخ 1403/03/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت یونجه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
یونجه ۰۳/۰۳/۰۱119500150000134750013475013475013741713475095999

نمودار یونجه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com