نمودار یونجه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت یونجه در تاریخ ۰۲/۰۱/۰۵ روز شنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
همدان 73,50074,00073,75014:13
سمنان 79,50080,00079,75014:13
کرمانشاه 74,50075,00074,75014:13
میانگین 76,08376,083
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار یونجه  

از تاریخ 1401/01/10 تا تاریخ 1402/01/10 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت یونجه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
یونجه ۰۲/۰۱/۰۵73500800007608307608372901526917608362737

نمودار یونجه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com