نمودار یونجه  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت یونجه در تاریخ ۹۷/۰۴/۰۲ روز شنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
سمنان 11,30011,70011,50016:14
خوزستان 11,50011,90011,70016:14
خراسان رضوی 11,70012,00011,85016:14
فارس 11,50011,70011,60016:14
میانگین 11,66311,663
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار یونجه  

از تاریخ 1396/04/02 تا تاریخ 1397/04/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت یونجه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
یونجه ۹۷/۰۴/۰۲1130012000116630116631141910838104819436

نمودار یونجه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com