نمودار یونجه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت یونجه در تاریخ ۹۹/۰۴/۱۸ روز چهارشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 23,00024,00023,50014:59
همدان 20,00021,00020,50014:59
سمنان 20,00021,00020,50014:59
خوزستان 21,50022,50022,00014:59
خراسان رضوی 23,00024,00023,50014:59
فارس 19,00020,50019,75014:59
کرمانشاه 17,00018,00017,50014:59
قم 20,00021,00020,50014:59
کردستان 17,00018,00017,50014:59
میانگین 20,58320,583
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار یونجه  

از تاریخ 1398/04/18 تا تاریخ 1399/04/19 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت یونجه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
یونجه ۹۹/۰۴/۱۸17000240002058302103921578272222064122493

نمودار یونجه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com