نمودار یونجه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت یونجه در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۰ روز یکشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 43,00045,00044,00010:35
سمنان 40,00041,00040,50010:35
خوزستان 42,00042,50042,25010:35
خراسان رضوی 43,00044,00043,50010:35
فارس 45,00048,00046,50010:35
کرمانشاه 39,00040,00039,50010:35
کردستان 41,00042,00041,50010:35
میانگین 42,53642,536
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار یونجه  

از تاریخ 1398/12/11 تا تاریخ 1399/12/11 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت یونجه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
یونجه ۹۹/۱۲/۱۰39000480004253604236840793241982817722493

نمودار یونجه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com