نمودار یونجه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت یونجه در تاریخ ۹۸/۰۴/۰۲ روز یکشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 19,50020,00019,75016:03
همدان 19,00019,50019,25016:03
سمنان 15,00016,00015,50016:03
خوزستان 18,50019,50019,00016:03
خراسان رضوی 18,50019,00018,75016:03
فارس 19,50020,00019,75016:03
کرمانشاه 16,00017,00016,50016:03
قم 18,00019,00018,50016:03
کردستان 18,50019,00018,75016:03
میانگین 18,41718,417
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار یونجه  

از تاریخ 1397/04/03 تا تاریخ 1398/04/03 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت یونجه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
یونجه ۹۸/۰۴/۰۲15000200001841701841717850195811926115771

نمودار یونجه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com