نمودار مرغ کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۰۰/۰۶/۲۸ روز یکشنبه

استان / نام محصول کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
آذربايجان شرقي 250,000300,000275,00010:49
آذربايجان غربي 240,000270,000255,00010:49
گيلان 233,000255,000244,00010:49
مازندران 255,000280,000267,50010:49
اصفهان 242,000270,000256,00010:49
يزد 240,000249,000244,50010:49
همدان 233,000249,000241,00010:49
زنجان 238,000280,000259,00010:49
سمنان 233,000249,000241,00010:49
قزوين 240,000280,000260,00010:49
اردبيل 240,000280,000260,00010:49
ايلام 233,000249,000241,00010:49
خوزستان 275,000285,000280,00010:49
کردستان 251,000264,500257,75010:49
قم 240,000280,000260,00010:49
گلستان 240,000265,000252,50010:49
کرمان 233,000249,000241,00010:49
مرکزي 249,000280,000264,50010:49
خراسان رضوی 250,000300,000275,00010:49
فارس 284,200286,700285,45010:49
کرمانشاه 257,000275,000266,00010:49
خراسان جنوبي 233,000249,000241,00010:49
خراسان شمالی 243,500259,000251,25010:49
لرستان 258,700270,000264,35010:49
بوشهر 257,000300,000278,50010:49
کهکیلویه و بویر احمد 280,000290,000285,00010:49
چهارمحال بختياري 248,000260,000254,00010:49
هرمزگان 295,000315,000305,00010:49
میانگین 260,904260,904
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ کشتار  

از تاریخ 1399/06/30 تا تاریخ 1400/06/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ کشتار ۰۰/۰۶/۲۸233000315000260904-451260522252005233081247966181209

نمودار مرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com