نمودار مرغ کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۰۱/۰۴/۱۱ روز شنبه

استان / نام محصول کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 537,000560,000548,50011:51
آذربايجان شرقي 480,000530,000505,00011:51
آذربايجان غربي 548,000578,000563,00011:51
گيلان 553,000583,000568,00011:51
مازندران 572,000602,000587,00011:51
اصفهان 535,500575,000555,25011:51
همدان 530,000570,000550,00011:51
سمنان 540,000589,000564,50011:51
قزوين 515,000615,000565,00011:51
اردبيل 480,000510,000495,00011:51
ايلام 515,000535,000525,00011:51
خوزستان 530,000550,000540,00011:51
کردستان 542,000570,000556,00011:51
قم 542,000572,000557,00011:51
گلستان 555,500584,500570,00011:51
کرمان 561,600592,600577,10011:51
مرکزي 550,000600,000575,00011:51
خراسان رضوی 520,000540,000530,00011:51
فارس 530,000580,000555,00011:51
کرمانشاه 540,000560,000550,00011:51
خراسان جنوبي 560,000594,800577,40011:51
خراسان شمالی 550,000598,000574,00011:51
لرستان 530,000570,000550,00011:51
بوشهر 515,000545,000530,00011:51
کهکیلویه و بویر احمد 610,000620,000615,00011:51
چهارمحال بختياري 533,000568,000550,50011:51
هرمزگان 554,000598,000576,00011:51
میانگین 555,898555,898
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ کشتار  

از تاریخ 1400/04/12 تا تاریخ 1401/04/12 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ کشتار ۰۱/۰۴/۱۱480000620000555898-4,735550024442302284377393982268630

نمودار مرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com