نمودار مرغ کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۰۱/۰۹/۱۶ روز چهارشنبه

استان / نام محصول کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 460,000510,000485,00011:31
آذربايجان شرقي 450,000500,000475,00011:31
آذربايجان غربي 480,000500,000490,00011:31
مازندران 455,000500,000477,50011:31
اصفهان 494,500530,000512,25011:31
يزد 490,000521,000505,50011:31
همدان 435,000550,000492,50011:31
سمنان 490,000540,000515,00011:31
قزوين 475,000510,000492,50011:31
اردبيل 430,000450,000440,00011:31
ايلام 480,000510,000495,00011:31
خوزستان 480,000510,000495,00011:31
کردستان 508,000536,000522,00011:31
گلستان 475,000520,000497,50011:31
کرمان 503,000528,000515,50011:31
مرکزي 420,000450,000435,00011:31
خراسان رضوی 440,000470,000455,00011:31
فارس 370,000560,000465,00011:31
کرمانشاه 480,000510,000495,00011:31
خراسان جنوبي 505,000540,000522,50011:31
لرستان 450,000480,000465,00011:31
بوشهر 430,000460,000445,00011:31
چهارمحال بختياري 483,000518,000500,50011:31
هرمزگان 547,000590,000568,50011:31
میانگین 490,073490,073
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ کشتار  

از تاریخ 1400/09/17 تا تاریخ 1401/09/17 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ کشتار ۰۱/۰۹/۱۶370000590000490073-5,917538312608796442302515177268630

نمودار مرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com