نمودار مرغ کشتار  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳ روز شنبه

استان / نام محصول کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 710,000900,000805,00011:41
آذربايجان شرقي 800,000850,000825,00011:41
آذربايجان غربي 760,000790,000775,00011:41
گيلان 670,000730,000700,00011:41
مازندران 810,000890,000850,00011:41
اصفهان 733,000780,000756,50011:41
يزد 760,000790,000775,00011:41
همدان 770,000850,000810,00011:41
سمنان 688,000730,000709,00011:41
قزوين 755,000800,000777,50011:41
اردبيل 720,000780,000750,00011:41
ايلام 810,000830,000820,00011:41
خوزستان 810,000830,000820,00011:41
کردستان 810,000830,000820,00011:41
قم 706,000730,000718,00011:41
گلستان 685,000730,000707,50011:41
کرمان 781,000820,000800,50011:41
مرکزي 798,000800,000799,00011:41
خراسان رضوی 729,000731,000730,00011:41
فارس 840,000860,000850,00011:41
کرمانشاه 750,000780,000765,00011:41
خراسان جنوبي 700,000730,000715,00011:41
لرستان 710,000730,000720,00011:41
بوشهر 818,000860,000839,00011:41
کهکیلویه و بویر احمد 790,000820,000805,00011:41
چهارمحال بختياري 751,000786,000768,50011:41
هرمزگان 765,600795,600780,60011:41
میانگین 777,448777,448
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ کشتار  

از تاریخ 1403/03/17 تا تاریخ 1402/03/16 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ کشتار ۰۲/۰۳/۱۳670000900000777448185778053749472538287725507526763

نمودار مرغ کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com