جستجوی "لارو" در مطالب ITPNews.com

 • ITPNews - بخش بین الملل

  لارو حشرات، گندم های فاسد را به پول نقد تبدیل می کند

  ۹۶/۱۱/۲۹

 • ...بل فروش شده است، کمک کند و بازار جدیدی را بر پایه لارو حشرات، برای صنعت خوراک باز بکند.لارو حشراتی که از مایکوتوکسین در امان می مانندمطالع...

  ...ight">لارو حشرات، برای صنعت خوراک باز بکند.لارو حشراتی که از مایکوتوکسین در امان می مانندمطالعات دانشگاه ساسکاچوان کانادا دریافته اند که ل...

  ...ندمطالعات دانشگاه ساسکاچوان کانادا دریافته اند که لاروهای زرد رنگ حشرات، می توانند گندم هایی را که به قارچ آلوده شده اند و مایکوتوکسین آن ها خطرناک است را بخورند.اگر میز...

 • مطالب ویژه علمی
 • Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com