پاسخ بی مسئولیتی مسئولین را مرغداران باید بدهند

دانلود
در این فیلم به سه مسئله توجه میشود که هر سه آن ها یک نتیجه در بر خواهد داشت و آن اینکه بی مسئولیتی مسئولان باعث شده تا تمام مشکلات موجود در صنعت مرغداری ایران را مرغداران جواب بدهند و مرغدارانی که تولیدکننده گوشت مرغ یا تخم مرغ می باشند باید نسبت به قیمت محصول تولیدی خود پاسخگو باشند و گویی هیچ سازمانی هیچ نقشی در این قیمت ندارد.
1 - هیچ توجهی به سکوت ارگان ها و سازمان ها و بازرسین نظارتی در زمان گرانی محصولات اولیه تولید گوشت مرغ نمی شود و چون مرغ در سفره مردم دیده می شود صرفا مرغدار مقصر است و گرانی نهاده، گرانی خدمات پرورشی، گرانی سوخت، گرانی جوجه یکروزه و گرانی محصولات دارویی و ... دیده نمی شود و فقط مسئولین و مردم قیمت مرغ را می بینند و بس
2 - مرغدار به عنوان صاحب مال هیچ حقی برای نگه داشتن بار خود در مرغداری ندارد و باید با ضرر هم که شده مرغ را به قیمت مورد نظر مسئولینی که در مسیر تولید وی را کمک نکرده اند اقدام کند
3 - اتحادیه سراسری مرغداران گوشی هیچ قدم مثبتی در چندین سال گذشته برای ساماندهی مرغداران گوشتی و اعضا خود با این تعداد جمعیت نکرده است و در یک سکوت مصلحت اندیشی سیر می کند و در گرانی و ارزانی و کمبود و فراوانی گوشت مرغ فقط یک ناظر بوده است.
فیلم بالا را مشاهده نمایید لطفا
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com