بررسی اثرات تغذیه از کرم های خوراکی بر رشد طیور گوشتی و ارگان های آن ها

بررسی اثرات تغذیه از کرم های خوراکی بر رشد طیور گوشتی و ارگان های آن ها
حشرات، مواد مغذی قابل توجهی دارند. اما آیا واقعاٌ اضافه کردن پودر حشرات به جیره غذایی جوجه ها برای سلامتی آن ها مفید است؟
پودر حشرات ، منبع پروتئینی جدیدی برای دام ها به شمار می آید. در حال حاضر، با ارزش ترین نوع حشره هایی که در صنعت خوراک دام استفاده می شوند ، مگس سرباز سیاه با نام علمی Hermetia illucens L. ، مگس های خانگی با نام علمی Musca domestica L.،  کرم آرد زرد با نام علمی Tenebrio molitor،  کرم ابریشم با نام علمی Bombyx mori L و چند نوع ملخ می باشند. اخیرا از کرم آرد زرد (به طور خلاصه در متن TM ذکر شده است) و مگس سرباز سیاه به ویژه برای تغذیه طیور استفاده شده است. با این حال، استفاده از آن ها برای سلامت طیور و رشد روده آن ها هنوز با محدودیت هایی مواجه است.

آزمایش استفاده از پودر لارو در جیره غذایی جوجه های راس ماده

مطالعه ای که در این قسمت به آن پرداخته ایم و در مجله علوم و تکنولوژی خوراک حیوانات (the Journal Animal Feed Science and Technology) به چاپ رسیده است، برای ارزیابی عملکرد حیوان، پارامترهای شیمیایی خون، ریخت شناسی روده و ویژگی های بافت شناسی جوجه های گوشتی تغذیه شده با رژیم های غذایی حاوی پودر لارو TM انجام شده است. در این مطالعه ، یک رژیم غذایی بنیادین بر پایه کنجاله ذرت، کنجاله گلوتن ذرت و کنجاله سویا فرموله شد و برای گروهی به اسم گروه تحت کنترل ، مورد استفاده قرار گرفت. به ترتیب از 50، 100 و 150 گرم در هر کیلوگرم  پودر لارو TM با چربی کامل به عنوان جایگزین برای بخشی از کنجاله سویا، کنجاله گلوتن ذرت و روغن سویا برای سه گروه از طیور گوشتی استفاده شد (TM5، TM10 و TM15). 160 جوجه گوشتی (راس 708) در سن یک روزگی به صورتی تصادفی از این چهار جیره درمانی تغذیه کردند. عملکرد رشد و پارامترهای شیمیایی خون آنها تا زمان رسیدنشان به سن 40 روزگی اندازه گیری شد و بعد از کشتار، تحقیقات مورفومتریک بر روی اندام های آن ها  صورت گرفت.

اضافه کردن مقادیر زیاد لارو به جیره غذایی ، همیشه هم نتایج عالی در بر ندارد

پژوهشگران نشان دادند که وزن طیور زنده ای که 150 گرم پودر حشره در هر کیلوگرم وزن دریافت کرده اند ، در دوازده روزگی در مقایسه با گروه های آزمایشی دیگر و گروه های تحت کنترل ، بالاتر بوده است. با این حال، میزان وزن زنده در چهلمین روز آزمایش کمتر بوده است. در 40 روزگی، بالاترین میزان وزن زنده ، در جوجه های گروه 50 گرمی مشاهده شد. زمانی که پودر حشره به رژیم غذایی افزوده شد ، میانگین افزایش وزن روزانه از 1 تا 12 روزگی،  بهبود قابل توجهی یافت. اما با نگاه کردن به کل دوره آزمایش (1 تا 40 روزگی) ، در می یابیم که پرنده های گروه 50 گرمی ، بالاترین میانگین افزایش وزن روزانه را داشته اند (71.68 گرم). با ارزیابی میزان مصرف روزانه خوراک، پژوهشگران دریافتند  که طیور گروه 150 گرمی ، بالاترین میزان مصرف خوراک را در طول این مدت داشته اند (225.28 گرم) و بعد از آن به ترتیب گروه 50 گرمی، 100 گرمی و تحت کنترل قرار داشتند. بیشترین میزان تبدیل خوراک در تمام طول دوره ، در گروه کنترل مشاهده شده است.


 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com